Socialdemokraterna föreslår satsning på plats för idrott

Socialdemokraterna föreslår att de 731 miljoner som regeringen har avsatt under 2024 till satsningen på ett fritidskort i stället används till idrottsplatser och idrottsanläggningar. Nyheten presenterades av Mikael Damberg (S) och Lawen Redar (S) idag på en pressträff.

Sidan uppdaterades: 8 maj 2024

Socialdemokraterna föreslår att medlen som avsatts för 2024 till regeringens satsning på ett fritidskort i stället nyttjas till en satsning på idrottsanläggningar och idrottsplatser. Införandet av fritidskortet var planerat till början av 2024 men har skjutits fram till 2025. Mikael Damberg (S) och Lawen Redar (S) pekade under pressträffen på de stora behov som idrottsrörelsen under lång tid har uppmärksammat, att det krävs mer plats för idrott.

− Brist på plats för idrott är idrottsrörelsens största utmaning och en helt avgörande fråga för att idrottsrörelsen ska fortsätta vara en positiv samhällskraft. Idag tvingas en tredjedel av barn- och ungdomsföreningar att tacka nej till nya medlemmar på grund av brist på tid och plats. Att det nu kommer politiska initiativ från Socialdemokraterna är glädjande och behoven är stora. Staten behöver ta ett större ansvar, säger Anna Iwarsson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Socialdemokraterna föreslår att pengarna går till kommunerna som sedan kan använda dem utifrån sina behov. Det kan handla om investeringar i nya idrottsanläggningar och – platser, renoveringar eller att utöka öppettider i befintliga anläggningar. Socialdemokraterna pekar vidare på ett särskilt behov i så kallade utsatta områden och vill att pengar ska viktas dit.

− Inom ramen för satsningen Idrottsklivet gör idrottsrörelsen nu ett arbete för att nå fler barn och unga i de områden som Polismyndigheten benämner som utsatta områden. Idrottsrörelsen kan vara en positiv motkraft mot samhällsutmaningar som finns om föreningar ges goda och långsiktiga förutsättningar att verka, det handlar om ekonomiska medel och det handlar om långsiktighet i tid men det handlar också i hög grad om tillgången till idrottsanläggningar, säger Anna Iwarsson.

För mer information kontakta

Anna Iwarsson
Ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
076-344 50 60

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 25 januari 2024