Svenska evenemang omsätter över 53 miljarder

Evenemang inom idrott och kultur bidrar gemensamt med en omsättning på över 53 miljarder kronor och sysselsättning åt fler än 106 000 svenskar. Evenemang är på tillväxt. De bidrar till Sveriges och städers attraktions- och konkurrenskraft och driver konsumtion i ett större ekosystem som omfattar bland annat hotell, restauranger och transport.

Sidan uppdaterades: 15 maj 2024

Idag, den 15 maj presenteras den nya statistiken som beskriver svensk evenemangssektors ekonomiska bidrag till Sverige.

Sveriges kultur, idrott och besöksnäring har för andra gången tillsammans tagit fram nationell statistik över Sveriges evenemangsnäring. Svensk Scenkonst, Svensk Live, Riksidrottsförbundet, Svenska motionslopp, Visita och BFUF står bakom initiativet ”Evenemang i siffror”, Tillväxtverket är medfinansiär. Syftet har varit att utveckla metoder och generera en tillförlitlig, robust och samlad statistik över näringen.

– Samverkan har visat på värdet av kultur och idrott på ett sätt vi inte har gjort tidigare. Vi får här en gemensam stark bild av hur vi tillsammans, idrott och kultur, utvecklar, stärker och engagerar hela Sverige. Vi kan se det reella ekonomiska värdet av evenemang och dessutom att det finns lika mycket till i det ideella arbetet – som vi vet är brett inom idrotten, säger Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet.

– Det är mycket värdefullt att scenkonsten, livemusiken och idrotten har gemensam och samlad statistik som beskriver evenemangen. Materialet ger en djupare förståelse för våra sektorer som näring och arbetsmarknad, säger Mikael Brännvall, vd Svensk Scenkonst.

– Svensk Live har haft stor nytta av denna statistik i alla de möten vi har i kommuner och regioner. En utgångspunkt för resonemang om hur det är och varför, men också hur evenemangen och städer kan utvecklas. Statistiken är helt enkelt ett viktigt arbetsverktyg för oss och vår målsättning: att Sverige ska vara världens bästa land för livemusik, säger Joppe Pihlgren, verksamhetsledare Svensk Live.

– Det är viktigt att vi nu får fram bra sifferunderlag på den här delen av ekonomin. Eftersom alla efterfrågar olika upplevelser behöver vi en mångfald och stor mängd av reseanledningar. Det är detta en illustration av. Evenemangen är en allt starkare reseanledning, det i sin tur gynnar besöksnäringen i övrigt men också samhälleliga investeringar i idrott och kultur. Bra evenemang inspirerar, lockar kompetens och stärker Sverige som varumärke och vår attraktivitet som land, säger Thomas Jakobsson, chefsekonom Visita.

Om Evenemang i siffror

Svensk Scenkonst, Svensk Live, Riksidrottsförbundet, Svenska motionslopp, Visita och BFUF står bakom initiativet att ta fram nationell statistik över Sveriges evenemangsnäring – kultur, idrott och besöksnäring. Syftet är att stärka kunskapen om branschen och om hur den kan utvecklas, inte minst som underlag för prioriteringar och politiska beslut. Projektet Evenemang siffror finansieras av de medverkande organisationerna med stöd av Tillväxtverket.

För mer information kontakta

Joppe Pihlgren
Verksamhetsledare Svensk Live
joppe@svensklive.se
0708-76 81 60

Annika af Trolle
Kommunikationschef Svensk Scenkonst
annika.af.trolle@svenskscenkonst.se
070-420 27 75

Stina Algotson
VD BFUF
stina@bfuf.se
0707-36 07 01

Anna Setzman
Chef kommunikation och press Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna
anna.setzman@rfsisu.se
070-564 52 16

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 15 maj 2024