Riksidrottsförbundet i Almedalen

På onsdagen 26 juni, under årets Almedalsvecka, bjuder Riksidrottsförbundet in till tre seminarier. Du är välkommen att delta på plats i Visby eller följa seminarierna digitalt.

Sidan uppdaterades: 18 juni 2024

Om du inte kan vara på plats i Visby går det att följa seminarierna live via Riksidrottsförbundets youtubekanal med start kl. 12.00 onsdag 26 juni. Nedan kan du läsa mer om seminarierna.

Heta stolen med socialminister Jakob Forssmed

Hur ser socialministern på den brist på idrottsanläggningar som råder? Kan politiken bidra till bättre livsvillkor för elitidrottare? Vad tänker socialministern om idrottsrörelsens och civilsamhällets arbete i utsatta områden? Och hur går det med regeringens satsning på fritidskortet? Välkommen till ett samtal med socialministern.

 • Datum och tid: Onsdag kl. 12.00–12.30
 • Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "sal E22"
 • Arrangör: Riksidrottsförbundet

Medverkande

 • Jakob Forssmed, socialminister

Länk till programmet för Almedalsveckan

Medaljens baksida – vad vet vi egentligen om svenska elitidrottares livsvillkor?

Elitidrott är en liten, men viktig och engagerande del av svensk idrott. Den skapar förebilder, inspirerar till fortsatt idrottande, ger stolthet och sammanhållning i en diversifierad samtid och ger uppmärksamhet internationellt. Hur ser elitidrottares livssituation ut?

 • Datum och tid: Onsdag kl. 12.40–13.10
 • Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "sal E22"
 • Arrangör: Riksidrottsförbundet

Medverkande

 • Emma Ahlström Köster (M), riksdagsledamot
 • Jessica Rodén (S), riksdagsledamot
 • Anna Iwarsson, ordförande, Riksidrottsförbundet
 • Hans von Uthmann, Sveriges Olympiska Kommitté
 • Bo Sköld, Svenska Parasportförbundet/Sveriges Paralympiska Kommitté
 • Kajsa Bergqvist, förbundskapten för Sveriges friidrottslandslag

Länk till programmet för Almedalsveckan

Samhällsbyggnad genom tiderna – påverkar olika planeringsideal tillgången till fysisk aktivitet?

Trender inom samhällsbyggnad har varierat mellan årtiondena. Påverkar ett bostadsområdes byggår tillgången till idrottsanläggningar? Hur har bostadspolitiken genom decennierna påverkat tillgången till idrottsanläggningar och vilka lärdomar finns att dra framåt?

 • Datum och tid: Onsdag kl. 13.15–13.45
 • Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "sal E22"
 • Arrangör: Riksidrottsförbundet

Medverkande

 • Anna Hed (C), SKR ordf beredning för tillväxt och regional utveckling samt KSO i Mora kommun
 • Erik Pelling (S) kommunstyrelsens ordförande, Uppsala kommun
 • Anna Bessö, avdelningschef, Folkhälsomyndigheten
 • Anna Iwarsson, ordförande, Riksidrottsförbundet

Länk till programmet för Almedalsveckan

För mer information om seminarierna kontakta

Mattias Hjelmberg
Verksamhetsområdeschef Kommunikation, marknad, intressepolitik och distriktsledning
08-699 61 54

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 3 juni 2024