Krönika: Krafttag för mer plats för idrott

De investeringar i nya anläggningar och idrottsmiljöer som gjordes för 50–60 år sedan har varit avgörande för idrottsrörelsens utveckling. Ett halvt sekel senare är det många platser som är i behov av renovering och ombyggnation för att möta dagens efterfrågan.

Sidan uppdaterades: 17 juni 2024

Varannan förening upplever ett stort renoveringsbehov på platsen där de idrottar och nästan 8 av 10 kommuner svarar att renoveringsbehovet av befintliga anläggningar är en utmaning för den långsiktiga planeringen av idrottsytor.

Samtidigt visar Riksidrottsförbundets anläggningsenkät att drygt var fjärde förening är i stort behov av fler tider att idrotta på. Störst är utmaningen i städer och hos föreningar som bedriver stor barn- och ungdomsverksamhet. Många föreningar upplever att de tvingas tacka nej till nya medlemmar eftersom de inte har tider eller utrymme för fler.

Nu krävs kraftsamling. Utmaningarna är stora och möjligheterna många. För att få en överblick av det komplexa arbete vi har framför oss har jag skapat en fyrfältare:

  1. Utökad intern samverkan. Under hösten tillsatte vi i riksidrottsstyrelsen ett internt råd för anläggningar och idrottsmiljöer. Kompetensen och kunskapen är imponerande med representanter från tolv specialidrottsförbund och två RF-SISU distrikt. Med både en heldagsworkshop och ett antal digitala möten har vi nu både fokus och kraft i arbetet. Budskapet från rådet är tydligt. Vi behöver öka vår interna samverkan inom idrottsrörelsen, både nationellt och lokalt, för att kunna bidra till konstruktiva lösningar.
  2. Landets kommuner är idrottsrörelsens viktigaste medspelare. Sveriges 290 kommuner skapar anläggningar och idrottsmiljöer för idrottsrörelsens mångfald av verksamheter. Ofta bygger och driftar kommunerna våra anläggningar, ytor och miljöer. I andra fall ser de till att vi får arrendera mark eller nyttja skog, luft och vatten. Under våren har jag fått möjlighet att etablera en god dialog med Anders Henriksson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner. Vi har haft ett flertal konstruktiva möten, tillsammans med våra respektive sakkunniga. I augusti ses vi igen för ett längre möte.
  3. RF-SISU distrikten har en central roll. De allra flesta besluten fattas på kommunnivå. Genom distriktens möjligheter att samla idrottsföreträdare och beslutsfattare för samtal om framtidens anläggningar och idrottsmiljöer är rollen som katalysator avgörande. Våra distrikt är en otrolig kraft som samlar kommuner, stöttar med kunskap samt bidrar till kommunövergripande samverkan. Under våren har jag fått uppleva den kraft det innebär när nyckelpersoner möts för både ett lärande och konstruktiva samtal.
  4. Stärkt stöd för att möta en tuff anläggningssituation. Den tillfälliga förstärkta finansieringen Riksidrottsförbundet fick av regeringen nu under maj månad kommer kortsiktigt stärka föreningarnas möjligheter att få ett utökat anläggningsstöd. Vi kan även bygga strategisk kunskap på nationell nivå som ett steg i ett långsiktigt arbete för fler och bättre anläggningar. Med en hållbar stärkt finansiering kan vi börja göra skillnad på riktigt.

Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet. Så lyder vår verksamhetsidé och jag ser fram emot när ännu fler kan få uppleva det.

För mer information kontakta

Anna Iwarsson
Ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
076-344 50 60

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 14 juni 2024