man filmar fotbollsmatch med mobiltelefon

Digitaliseringsstrategi mot 2025

Sidan uppdaterades: 23 mars 2023

Riksidrottsstyrelsen har beslutat om en digitaliseringsstrategi för Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. RF/SISU kommer med stöd av den att jobba mer strategiskt med samarbeten och integrationer, för ett bättre IT-stöd till idrottsrörelsen.

Digitaliseringsstrategin i helhet hittar du här. Pdf, 326 kB.

Digitalisering är i grunden verksamhetsutveckling med hjälp av digitala stöd och IT. Dokumentet innehåller digitaliseringsstrategi för RF och SISU Idrottsutbildarna, men är relevant för många andra delar av idrottsrörelsen, då den påverkar befintliga lösningar och skapar nya möjligheter.

Strategin är kortfattad och tydlig och kommer att följas av ett antal insatser där detaljerna formas i samverkan med medlemsförbunden.

Mål

Följande mål finns i den digitala strategin:

  • Förenklad och effektiv administration
  • Hög datakvalitet
  • Stödja verksamhetsutveckling och innovation

Aktuella strategiska insatser

Följande insatser är definierade i strategin i syfte att visa fokusområden för den närmaste tiden:

  • Samverkansarkitektur
  • Förutsättningar för samverkan (avtal med mera)
  • Effektiva tjänster inom RF/SISU:s kärnuppdrag
  • Ny integrationsplattform
  • Stödja IF/SF över till nya digitala tjänster
  • Forum för dialog med SF och leverantörer

Mer information om pågående projekt och utredningar hittar du här.

Idéskiss för samverkan

Idéskiss för hur ansvaret kan fördelas för olika system, och vilka användargrupper som nyttjar dessa. Observera att bilden visar exempel på system och databaser i syfte att tydliggöra den strategiska inriktningen, och ska inte tolkas som en komplett bild.


ideskiss för samverkan inom idrottsrörelsen

Sidan publicerades: 26 oktober 2022