Våra medarbetare

Sidan uppdaterades: 6 februari 2023

På den här sidan hittar du kontaktuppgifter till medarbetare på Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna, SISU Förlag, Bosön och Riksidrottsmuseum samt distriktsidrottschefer i våra 19 distrikt.

Generalsekreterare

För kontakt via e-post använd fornamn.efternamn@rfsisu.se

Stab

För kontakt via e-post använd fornamn.efternamn@rfsisu.se

Juridik

 • Elin Johansson

  Avdelningschef

  08-699 61 43
 • Alexander Krüger

  Förbundsjurist (tjänstledig)

 • Hanna Wennebjörk Turdell

  Förbundsjurist

  08-699 61 42
 • Ida Arvidsson

  Förbundsjurist (föräldraledig)

 • Joakim Dahl

  Arkivarie och reigstrator

  08-699 61 89
 • Johan Karlsson

  Förbundsjurist

  08-699 61 26
 • Linus Di Zazzo

  Förbundsjurist

  08-699 61 49

Mötesplatser

HR

Trygghet och hållbarhet

Verksamhetsstöd

För kontakt via e-post använd fornamn.efternamn@rfsisu.se

Ekonomi

Fastighet

LOK-stödsgruppen

Uppföljning och FoU

Kommunikation, marknad och intressepolitik

För kontakt via e-post använd fornamn.efternamn@rfsisu.se

 • Mattias Hjelmberg

  Verksamhetsområdeschef Distriktsledning

  08-699 61 54

  Tf. Verksamhetschef Kommunikation, marknad och intressepolitik

Kommunikation

Evenemang och marknad

Intressepolitik och media

Idrottsutveckling

För kontakt via e-post använd fornamn.efternamn@rfsisu.se

Elitidrott

Elitidrott 2030 samt RIU och EVL

 • Kent Lindahl

  Riksidrottsuniversitet (RIU) och Elitidrottsvänliga lärosäten (EVL)

  08-699 61 48
 • Peter Mattsson

  Elitidrott 2030 samt RIU och EVL

  08-699 60 60

SF-stöd

Folkbildning och utbildning

För kontakt via e-post använd fornamn.efternamn@rfsisu.se

 • Karin Karlsson

  VO-chef Folkbildning och utbildning

  070-698 61 75

Utbildning och folkbildning

SISU Förlag

För kontakt via e-post använd fornamn.efternamn@sisuforlag.se

Bosön Folkhögskola

För kontakt via e-post använd fornamn.efternamn@boson.se

Riksidrottsmuseum

För kontakt via e-post använd fornamn.efternamn@rfsisu.se

IT och digital utveckling

För kontakt via e-post använd fornamn.efternamn@rfsisu.se

IT

Digital utveckling

IT-arkitektur

Distriksidrottschefer

För kontakt via e-post använd fornamn.efternamn@rfsisu.se

 • Mattias Hjelmberg

  Verksamhetsområdeschef Distriktsledning

  08-699 61 54

  Tf. Verksamhetschef Kommunikation, marknad och intressepolitik

Sidan publicerades: 24 augusti 2022