Hem / Om Riksidrottsförbundet / Idrottsrörelsens styrande d... / Digitaliseringsstrategi mot 2025

Digitaliseringsstrategi mot 2025

Riksidrottsstyrelsen har beslutat om en ny digitaliseringsstrategi för Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. RF/SISU kommer med stöd av den att jobba mer strategiskt med samarbeten och integrationer, för ett bättre IT-stöd till idrottsrörelsen.

Digitaliseringsstrategin i helhet hittar du här

Digitalisering är i grunden verksamhetsutveckling med hjälp av digitala stöd och IT. Dokumentet innehåller digitaliseringsstrategi för RF och SISU, men är relevant för många andra delar av idrottsrörelsen, då den påverkar befintliga lösningar och ger nya möjligheter.

Strategin är kortfattad och tydlig och kommer att följas av ett antal insatser där detaljerna formas i samverkan med medlemsförbunden.

Mål i strategin

Följande mål finns i strategin:

  • Förenklad och effektiv administration
  • Hög datakvalitet
  • Stödja verksamhetsutveckling och innovation

Strategiska insatsområden

Följande insatsområden är definierade i strategin, i syfte att visa på vad som är fokus den närmaste tiden.

  • Samverkansarkitektur
  • Förutsättningar för samverkan (avtal med mera)
  • Effektiva tjänster för RF/SISU:s kärnuppdrag
  • Ny integrationsplattform
  • Stödja IF/SF över till nya digitala tjänster
  • Forum för dialog med SF och leverantörer

Listan kommer kompletteras med andra insatser, så den är inte komplett.

Idéskiss för samverkan

Idéskiss för hur ansvaret kan fördelas för olika system, och vilka användargrupper som nyttjar dessa. Observera att bilden visar exempel på system och databaser i syfte att tydliggöra den strategiska inriktningen, och ska inte tolkas som en komplett bild.

imagesjkd.png