Hem / Om Riksidrottsförbundet / Lättläst / Vad kostar det att idrotta?

Vad kostar det att idrotta?

För att vara med och idrotta behöver du oftast betala en medlemsavgift till föreningen och en träningsavgift för själva aktiviteten.

Vad kostar det att idrotta?

Många gånger kan du få prova på idrotten ett par gånger, innan du behöver betala något. När du vet att du vill vara med, är det vanliga att föreningen tar ut en medlemsavgift. När du betalar medlemsavgiften har du rätt att påverka föreningen, vara med i styrelsen och rösta på årsmötet. Avgiften gör också att du är försäkrad under den tid som du eller ditt barn är med och idrottar. Medlemsavgiften betalas en gång per år.  
Träningsavgift. Den här avgiften ska täcka övriga kostnader som finns i föreningen. Inköp av material, hyra av lokaler, utbildning av ledare till exempel. Träningsavgiften betalas vanligtvis varje termin. 

Får ledarna betalt?

En bra idrott bygger på att det finns ledare och tränare som instruerar, motiverar och stödjer de unga idrottarna. De flesta idrottsföreningar är ideella föreningar. Det betyder att verksamheten sköts av personer som hjälper till i föreningen utan att de får betalt. De jobbar ideellt. Många gånger ägnar tränarna en stor del av sin fritid åt sina egna och andras barn och ungdomar utan att få betalt, men det finns även idrotter där ledarna är anställda av föreningen.  

Varför kostar det pengar att idrotta när alla jobbar ideellt?

Tack vare att många medlemmar engagerar sig och hjälper till, går det att hålla kostnaderna nere så att så många som möjligt kan ha råd att vara med och idrotta, men föreningen har ändå kostnader som till exempel hyra av anläggning, utrustning och försäkringar. 

Vem jobbar ideellt?

Det kan vara föräldrar till barn som idrottar i föreningen eller personer som engagerar sig för att de älskar idrotten som hjälper till utan att de får betalt. I en ideell förening måste oftast alla medlemmar ställa upp och hjälpa till efter bästa förmåga för att det ska fungera. Det är till exempel vanligt att medlemmar hjälper till och sköter cafét och är funktionärer i samband med tävlingar som föreningen anordnar. 

Kan jag hjälpa till?

Det kan du garanterat! Prata med någon av ledarna eller styrelsen i idrottsföreningen och fråga vad du kan göra.