Hem / Om Riksidrottsförbundet / Lättläst / Välkommen till vår förening

Välkommen till vår förening

Utrustning, tillgänglighet och information är tre exempel på sådant som många föreningar behöver skruva lite på för att sänka trösklarna till sin verksamhet.

Hur når vi nya målgrupper?

Fundera på vad ni vill göra och hur. Förankra idéerna i föreningen och diskutera gärna upplägget tillsammans med de ni vill bjuda in. Tänk på att andra organisationer kan vara bra samarbetspartners för att nå nya grupper av människor, exempelvis Röda korset, kyrkan, skolan eller BRIS. 

Sätt dig gärna in i följande scenario. Du är nyinflyttad i kommunen och du vill att ditt barn ska komma igång med någon idrott. Oklart vilken, men det kan mycket väl vara den idrott som just din förening erbjuder. Fundera på hur lätt det skulle vara att:

  • Hur välkänd är er idrott i övriga delar av världen?
  • Var och på vilket sätt berättar ni för omvärlden om er verksamhet?
  • På vilket sätt kan man få reda på att föreningen finns?
  • Hur många steg är det från att någon som är nyfiken, faktiskt kan få testa på?
  • Finns det utrustning att låna?
  • Har ni prova-på-tillfällen, eller kan man prova gratis ett par gånger innan man bestämmer sig?
  • Vem i föreningen fångar upp och följer upp om någon hör av sig?

Vi vill öppna upp för fler nyanlända, hur gör vi?

Distriktens kontaktpersoner hjälper er med att se hur just er förening kan öppna upp och ge nyanlända möjlighet att vara en del av er förening. De stödjer er i förberedelserna och med att komma i kontakt med nyanlända, eller att skapa meningsfull väntan för personer som är på flykt och befinner sig på flyktingboenden eller liknande.Kontaktpersonerna har stor kunskap att delge, och goda kontakter med andra aktörer som Rädda barnen, Röda korset, BRIS etc. som kan bistå med kunskap och kontakt.

Finns det exempel på andra som lyckats?

Du hittar flera bra exempel på våra RF-SISU distrikts webbplatser.

Här hittar du till de olika distrikten