Hem / Om Riksidrottsförbundet / Lättläst / Vem bestämmer i idrotten?

Vem bestämmer i idrotten?

Idrottsföreningen bestämmer över sin verksamhet. Och föreningen styrs av sina medlemmar. Här hjälps vi åt och den styrelse som vi medlemmar har röstat fram, ser till att föreningen fungerar som vi har kommit överens om. I Sverige finns omkring 20 000 idrottsföreningar. 

Vad är en förening?

En förening är en grupp människor som gör något tillsammans under ordnade former på fritiden. Det är inte ett företag. En förening kan vara allt från några personer till flera tusen medlemmar. 

Vem kan bli medlem?

Alla som vill.

Hur blir jag medlem?

Om du eller ditt barn vill vara med och idrotta, kan ni behöva bli medlemmar i föreningen. Du får ange ditt namn, personnummer, e-post och kanske adress. Sedan betalar du en medlemsavgift. Medlemsavgiften betalas en gång om året så länge som du/ni vill fortsätta vara med i föreningen.

Varför behöver jag lämna personuppgifter?

Dina personuppgifter behövs för försäkringar, till tävlingar och olika bidrag (pengar) som föreningen kan få. Uppgifterna används inte utanför idrotten.

Vem kan starta en förening?

Vem som helst. Det är en rättighet som står i Sveriges grundlag.

Vem bestämmer i föreningen?

Föreningar är demokratiska. Minst en gång om året har föreningen årsmöte. På årsmötet bestämmer medlemmarna tillsammans vad föreningen ska göra och hur pengarna ska användas. På årsmötet röstar man även om vilka medlemmar som ska ingå i föreningens styrelse. Alla medlemmar som är med på årsmötet har varsin röst.

Vad är en styrelse?

En styrelse är några medlemmar i föreningen som ansvarar för hur föreningen sköts och ger förslag till de andra medlemmarna på vad föreningen ska göra. Styrelsen ser också till att föreningen följer sina stadgar. Stadgarna är medlemmarnas gemensamma regler om hur föreningen ska fungera.