Hem / Om Riksidrottsförbundet / RF-stämman / Tipsa om kandidater till RIM 2023

Tipsa om kandidater till RIM 2023

Vid Riksidrottsmötet 2023 väljer idrottsrörelsen ordförande för RF/SISU och ledamöter till riksidrottsstyrelsen (RS)/förbundsstyrelsen (FS). I formuläret på länken nedan kan du lämna tips på lämpliga kandidater.

Här är länken till formuläret där du kan lämna ditt tips (extern länk)

Innan du fyller i formuläret är det några saker som det är bra att veta:

Genom att fylla i och skicka in formuläret på länken så kan du tipsa RF/SISU:s valberedning om lämpliga kandidater inför valen av ordförande och ledamöter i riksidrottsstyrelsen/ förbundsstyrelsen för SISU på RIM 2023. Vad är ett tips? Ett tips innebär att alla medlemmar inom idrottsrörelsen får möjlighet att uppmärksamma valberedningen på möjliga kandidater. Det är inte ett formellt förslag. Enligt RF:s och SISU:s stadgar är det specialidrottsförbunden som lägger förslag på kandidater – och det ska göras senast vid årsskiftet. Om du har förslag på en lämplig kandidat, så kan du föra fram det via din förening till ditt specialidrottsförbund (SF). De tar då ställning till om de vill föreslå personen. Denna tipsfunktion är ett sätt att göra det lite enklare att föra fram sitt förslag, men valberedningen kommer att stämma av alla tips med det SF som personen tillhör. Ett tips är alltså ett tips, inte ett förslag.

Du måste – förutom ett namn – ange vilken idrottskoppling (förening, specialidrott) som vederbörande har. Du måste också motivera varför du tipsar om en person. Varför skulle personen vara en lämplig ordförande för RF/SISU idrottsutbildarna? Tänk på att de som sitter i RS/FS ska vara med och leda hela idrottsrörelsen - alla idrotter och för hela landet. För det krävs kunskaper om idrotten samt förmågor att kunna leda, fungera i en styrelse, ta ansvar för helheter och företräda idrotten offentliga sammanhang.

Du kan inte vara anonym när du lämnar tips. Därför måste du ange ditt namn, vilken förening/SF du tillhör och dina kontaktuppgifter. Vi ska kunna kontrollera att du finns och är den som lämnat tipset.

Vi kan av praktiska skäl inte ta emot tips på annat sätt än att du fyller i detta formulär (eller skickar ett mejl enligt instruktionen). Vi kommer inte heller att hinna återkoppla till alla som har lämnat tips om hur vi bedömt det. Vi har tyvärr inte resurser för ett omfattande arbete med återkoppling, men vill ändå ge möjlighet att lämna tips inför ordförande- och ledamotsvalen.