Bild på vildsvin och en skylt om att området är spärrat

Afrikansk svinpest

Sidan uppdaterades: 2 oktober 2023

Fall av afrikansk svinpest har konstaterats i Västmanland. Det är en mycket smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar vildsvin och tamgrisar, men inte människor eller andra djur­slag. Jordbruksverket har infört en smittad zon där det finns regler och riktlinjer som ska följas för att hindra smitt­spridning. Dessa påverkar även idrottsrörelsen.

Det är Jordbruksverket som har det övergripande ansvaret i Sverige för att utfärda riktlinjer och restriktioner kring den afrikanska svinpesten. De har infört en så kallad smittad zon utifrån platsen där de smittade vildsvinen hittades.

I den smittade zonen är alla aktiviteter där människor vistas i skog och mark, utan­för markerad tomt­gräns och utan­för etablerad tävlings­bana förbjudna.

Definition av etablerad tävlingsbana

En etablerad tävlingsbana är

  • ett sammanhängande område
  • med ett underhållet ytskikt
  • som permanent är avsett för och som regelbundet används för idrottsträning eller tävling.

Med underhållet ytskikt avses till exempel en klippt gräsmatta, eller en flisbelagd, sandad eller grusad bana.

I begreppet etablerad tävlingsbana ingår inte belagda slingor i skog och mark som till exempel elljusspår, mountainbikespår och endurospår. I begreppet ingår inte heller ridstigar, leder eller skidspår som går över åkrar, ängar, betesmark eller i skogsmark.

Viktigt med rengöring

Skodon, kläder och utrustning som har använts på den etablerade tävlingsbanan och som blivit nedsmutsade ska tvättas rena med vatten och diskmedel eller såpa, samt borste så de blir rena från all synlig smuts.

Källa: Jordbruksverket (2023-09-28)

Frågor och svar: Idrottsaktiviteter inom den smittade zonen

På Jordbruksverkets hemsida kan du läsa om vad som gäller för idrottsaktiviteter som bedrivs inom den smittade zonen. Klicka på länken och skrolla ner till rubriken Sportaktiviteter på etablerad tävlingsbana i skog och mark.

Frågor och svar (www.jordbruksverket.se)

Restriktionerna finns för att vildsvinen inte ska störas så att de rör sig ut ur zonen och sprider smittan vidare till andra områden, och för att vi människor inte ska sprida smittan vidare via skor, redskap med mera.

Du hittar alltid senaste information och nationella riktlinjer på Jordbruksverkets hemsida.

Så arbetar Riksidrottsförbundet med frågan

Riksidrottsförbundet följer utvecklingen och för bland annat dialog med berörda myndigheter. Lokalt har RF-SISU Västmanland och RF-SISU Dalarna löpande kontakt med kommunerna i området och arbetar med att stötta föreningar som drabbats. En utgångspunkt är att idrottsrörelsen vill och kan bidra till att minska risken för smittspridning. Samtidigt är det viktigt att hålla igång så mycket idrott som möjligt på ett säkert sätt.

Sidan publicerades: 19 september 2023

Föreningar i området som har frågor vänder sig i första hand till sitt RF-SISU distrikt.