Kampsport barn

Barn- och ungdomsidrott

Sidan uppdaterades: 15 mars 2023

De allra flesta barn och ungdomar i Sverige har någon gång under sin uppväxt varit med i en idrottsförening. Det ger idrottsrörelsen ett stort ansvar för att verksamheten bedrivs på ett bra sätt – på barn och ungas villkor.

Idrottsrörelsen vill att så många som möjligt ska kunna vara med och idrotta så länge som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt. En bra barn- och ungdomsverksamhet är en verksamhet som är välkomnande, trygg och som präglas av delaktighet och de aktivas egen lust att lära och utvecklas. Barns och ungas bästa ska vara det som styr verksamhetens beslut och prioriteringar.

Barn är inte små vuxna

En gång i tiden utvecklades idrottsrörelsen av vuxna för vuxna och den växte fram i ett samhälle som är olikt dagens. Mycket har hänt längs vägen men mycket av det vi gör idag kan fortfarande spåras till den tiden. För att se till att idrottsrörelsen bedriver en verksamhet på barns och ungas villkor behöver vi se över verksamheten och göra nödvändiga förändringar.

RF:s riktlinjer för barn- och ungdomsidrott är en vägledning och ett stöd i förändringsarbetet mot att nå idrottsrörelsens gemensamma mål. Riktlinjerna omfattar verksamhet för alla barn och ungdomar upp till och med 19 år och är även RF:s sätt att beskriva barns och ungdomars rättigheter inom den svenska idrottsrörelsen.

Ladda ner riktlinjerna (pdf) Pdf, 799 kB.

Indelning av barn och ungdomar

Vid en första anblick kan det verka lätt att dela in unga inom idrotten, då indelning sker efter ålder och ambitionsnivå. Samtidigt är det mycket viktigt att inte slentrianmässigt gruppera efter födelseår eller utifrån antaganden om ambition. Forskning visar nämligen att idrottens verksamhetsformer riskerar att påverka barns och ungas välbefinnande negativt. Idrottens tränings- och tävlingssystem och sätt att dela in barn och unga riskerar dessutom att motverka barn och ungas lust och möjlighet att vara en del av idrottsrörelsen. RF har därför gjort några förtydliganden och ställningstaganden kring att dela in barn och ungdomar inom idrotten.

Sidan publicerades: 12 oktober 2022

Kontakt

Malin Träff

Barn- och ungdomsidrott

08-699 60 00

Kontakt föreningsfrågor

Är du förälder, ledare eller medlem i en förening och vill framföra synpunkter eller behöver vägledning om barn- och ungdomsidrott? Hör av dig till barn- och ungdomsansvarig i ditt RF-SISU distrikt.

Unga idrottar och tränar för att må bra, för att det ger energi och för att det är roligt. Det som är roligt är att känna sig fysiskt och psykiskt stark, att använda kroppen, lära sig saker och att utvecklas. Det framgår i Ungdomsbarometern 2021.

Sprid budskapet i din förening

Skylt barnidrott