Arbetsmöte med SF om revidering av den digitala strategin

Den 27 oktober genomförde RF ett arbetsmöte tillsammans med SF för att tidigt få medskick i arbetet med att revidera den digitala strategin för RF/SISU.

Sidan uppdaterades: 10 november 2022

På mötet presenterades ett tidigt utkast på en reviderad digital strategi för RF/SISU. Mötet leddes av konsulten Anders Ferrari och ansvariga vid verksamhetsområdet Service & Digital utveckling på RF.

SF lämnade inspel på strategin och RF kommer nu att arbeta med medskicken. Den slutgiltiga versionen kommer att gå till Riksidrottsstyrelsen för beslut den 30 november 2021.

Sidan publicerades: 28 oktober 2021