Workshops för SF gällande hemsida

Under vecka 45 genomfördes två workshops för specialidrottsförbunden med syfte att identifiera deras behov på en ny webbplattform.

Sidan uppdaterades: 10 november 2022

Med anledning av att RF under 2022 kommer att avveckla de publika hemsidorna (IdrottOnline hemsida) behöver specialidrottsförbunden välja andra hemsideverktyg. Som en del av RF:s stöd till specialförbunden kommer RF att ge rekommendationer på lämpliga webbplattformar samt tillhandahålla en lista med behov/krav på en webbplattform, för de förbund som själva vill hitta och välja en lösning.

En workshop med SF genomfördes fysiskt den 9 november och en digitalt den 11 november. Resultatet från dessa workshops ger en förtydligad bild av vad specialidrottsförbunden har för behov och förväntningar på en framtida webbplattform. En sammanställning av resultatet har skickats till samtliga workshopdeltagare. För info om resultatet från workshops, kontakta daniel.ek@rfsisu.se.

Sidan publicerades: 11 november 2021