Digtaliseringsforum 9 december 2021

Digitaliseringsforum arrangeras av RF/SISU där representanter från SF bjuds in för dialog kring alla delar i den nya digitala inriktningen mot 2025.

Sidan uppdaterades: 10 november 2022

Syftet med mötet är informationsdelning och feedback mellan RF och SF, men även ett tillfälle för erfarenhetsutbyte och samverkan mellan SF. Forum är planerade att hållas fyra gånger per år, men kan hållas oftare, om det finns behov.

Nästa möte hålls digitalt den 9 december kl. 9-12. Anmäl gärna frågor som ni vill ta upp och diskutera. Det är viktigt att rätt personer deltar på forumet, och det är ert förbund som ansvarar för att inbjudan kommer fram till rätt personer. Med rätt personer menar vi att det är att föredra att följande roller deltar (i prioritetsordning):

  • Ansvarig för digitalisering i förbundet
  • IT-arkitekt med ansvar inom förbundet
  • Ansvarig för IT inom förbundet
  • Projektledning/teknisk kunnig inom förbundet

Hellre fler än färre nu när vi kör digitala möten, det är helt ok att lyssna in.

Anmäl gärna personer till digitalisering@rfsisu.se så att vi kan kalla dessa direkt nästa gång.

Möjlighet till fler samtalsforum

Under november månad kommer SF även kunna får mer information och samtal gällande den reviderade digitala strategin och hemsidesbytet. Detta sker i samband med de SF-dialoger som är inbokade mellan RF och SF, där GS och ordförande från alla SF är inbjudna.

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 21 november 2021