SF-enkät om användning av IdrottOnline (25 nov - 8 dec)

En enkät gällande användandet av IdrottOnline har skickats till alla förbund.

Sidan uppdaterades: 10 november 2022

För att skapa en aktuell nulägesbild av förbundens användning av IdrottOnline och medlemsnyttan hos systemets olika delar, önskar Riksidrottsförbundet (RF) att alla specialidrottsförbund svarar på en enkät.

Svaren kommer att användas tillsammans med annan data för att göra relevanta konsekvensanalyser och stödplaner när IdrottOnlines funktionalitet ska anpassas med fokus på RF:s kärnuppdrag.

Länken till enkäten distribuerades via e-post till GS den 25 november. Svaren skall spegla hela förbundet, samt dess SDF (Ej idrottsföreningar). Svaren skall ha inkommit senast den 8 december.

RF kommer att sammanställa, analysera och kommunicera enkätresultatet till alla förbund. Resultaten kommer även att diskuteras på Digitaliseringsforum, samt i uppföljande dialoger.

För frågor kring denna enkät, vänligen kontakta digitalisering@rfsisu.se.

Sidan publicerades: 25 november 2021