Ny digitaliseringsstrategi beslutad

Riksidrottsstyrelsen beslutade på styrelsemötet onsdag den 1 december att anta den reviderade digitaliseringsstrategin för Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Sidan uppdaterades: 9 november 2022

Strategin i sin helhet finns att läsa under Idrottsrörelsens styrande dokument.

Riksidrottsförnbundet fortsätter nu arbetet med att göra verklighet av den nyantagna strategin. Bland annat genom den påbörjade genomlysningen av IdrottOnline och arbetet med att ta fram en samverkansarkitektur för Idrottsrörelsen.

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 6 december 2021