Tre prioriterade användningsfall för RF:s nya integrationsplattform

Första versionen av plattformen fokuserar på att stödja RF:s och SF:s pågående arbete med nya hemsidor.

Sidan uppdaterades: 9 november 2022

RF arbetar just nu med målet att under 2022 kunna erbjuda externa system en modern integrationsmöjlighet till befintliga funktioner i IdrottOnline, via en ny integrationsplattform.

Första versionen av plattformen fokuserar på att stödja RF:s och SF:s pågående arbete med nya hemsidor. API:er för tre användningsfall som är relevanta för hemsidebytet kommer att utvecklas (REST API):

 1. Sök organisation/sök förening: Används för att hitta kontaktinformation till idrottens organisationer.
 2. Sök utbildning: Används för att söka fram utbildningar från SISU:s utbildningsapplikation.
 3. Föreningsansökan: Används av en förening som söker medlemskap i ett SF.

Utöver dessa tre användningsfall, har behov av ytterligare informationsutbyte identifierats. RF återkommer löpande med information kring det vidare arbetet så snart det finns värdefull information att kommunicera.

Arbetet för att stödja de tre första användningsfallen sker i följande steg:

 • API:et publiceras i en "mock" som anslutande parter kan använda för utveckling
  • Mocken har korrekt API, men kommer ge samma svar oavsett anropsparametrar. Den saknar alltså egen logik, men fungerar bra som utvecklingsstöd för anslutande parter.
  • Målsättning för publicering: Q2 2022
 • API:et publiceras i en testmiljö
  • RF har gjort en integration mot IdrottOnlines testmiljö och utökade tester kring hur informationen hanteras kan nu genomföras
  • Målsättning för publicering: Q2 2022
 • API:et publiceras i produktionsmiljön
  • Nu kan anropande parter börja använda informationen i sin produktionsmiljö
  • Planerad publicering: Q4, december 2022

RF informerar löpande om processen genom denna kanal samt på digitaliseringsforum med SF och distrikt.

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 9 februari 2022