Pågående dialog om hantering av licenser i IdrottOnline

I det övergripande arbetet med att optimera IdrottOnline har vi nu initierat dialogen kring Licens. Detta händer härnäst.

Sidan uppdaterades: 9 november 2022

I det övergripande arbetet med att optimera IdrottOnline har vi nu initierat dialogen kring Licens. Under vecka 8 – 10 träffade vi alla de 23 SF som i RF:s enkät svarade att de använder modulen. Detta skedde vid individuella möten där representanter för SF fick möjlighet att lyfta sina tankar i frågan.

Om du är en representant för ett SF som använder IdrottOnline Licens, men som inte har fått en inbjudan till dialog, kontakta linnea.holmgren@rfsisu.se. Vi vill gärna höra ifrån dig.

RF sammanställer nu olika alternativ för avveckling/ersättning av Licens och nästa steg blir att inom en månad kalla alla SF till ett möte där dessa alternativ presenteras. Under mötet kommer även SF som använder andra licens-system samt SF som har förändrat sitt licensupplägg dela med sig av sina erfarenheter. Tid kommer även finnas för SF att diskutera i grupp och slutligen gemensam återkoppling och medskick till RF.

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 16 mars 2022