Specialidrottsförbund som använder licens-modulen i IdrottOnline, välkomna!

Nu har en utfasningsplan för licensmodulen i IdrottOnline tagits fram, baserad på möten som Riksidrottsförbundet (RF) genomförde tillsammans med de specialidrottsförbund (SF) som använder IdrottOnline Licens.

Sidan uppdaterades: 9 november 2022

Baserat på de individuella möten som RF genomförde tillsammans med de SF som använder IdrottOnline Licens, har en utfasningsplan för licensmodulen i IdrottOnline nu tagits fram. Planen presenteras för berörda SF onsdagen den 4 maj, kl 10.00 - 11.30.

På mötet kommer även Peter Borg (integrationsansvarig på Avdelningen Digital utveckling på RF) berätta om hur externa licenssystem kan integrera mot IdrottOnlines medlemsregister, och Olle Lundén från Svenska Basketbollförbundet delar med sig av hur de gick från licenshantering i IdrottOnline till licenshantering i deras tävlingsadministrativa system.

Målet med mötet är att berörda specialidrottsförbund ska få tillräcklig information för att kunna inleda sin process att ersätta licensmodulen i IdrottOnline, samt har fått möjlighet att lyfta tankar kring RF:s stödjande och samordnande roll i denna process framåt.

Agenda:

  • Inledning och sammanfattning från genomförda möten med de 21 specialidrottsförbund som idag använder licensmodulen
  • Presentation av utfasningsplan
  • Integrera med IdrottOnlines medlemsregister
  • Erfarenhetsutbyte: Svenska Basketbollförbundet berättar om sitt byte från licens-modulen i IdrottOnline till hantering i tävlingsadministrativt system
  • Gruppdiskussion för medskick till Riksidrottsförbundet
  • Nästa steg: Förväntad återkoppling till Riksidrottsförbundet

För anmälan, kontakta linnea.holmgren@rfsisu.se

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 14 april 2022