tränare fotograferar med mobiltelefon

Digitaliseringsstrateg tillsatt som stöd till RF-SISU distrikten i den digitala omställningen

VO IT och Digital utveckling på Riksidrottsförbundet har tillsatt en digitaliseringsstrateg som ska stödja RF-SISU distrikten med verksamhetsutveckling inom området digitalisering.

Sidan uppdaterades: 9 november 2022

Uppdraget är att tillsammans med distriktsrepresentanter utveckla metodik och arbetssätt som hjälper distrikten att leda idrottsföreningar in i en digital verklighet.

Hanna Sydhoff anslöt sig till VO IT och digital utveckling i rollen som digitaliseringsstrateg i början av september. Med tidigare erfarenhet av att jobba på distrikt, i rollen sakkunnig integration på RF-SISU Stockholm, är hon ett välkommet tillskott. Hennes uppgift är bland annat att genom kompetens- och metodutveckling stödja distrikten i att förflytta idrottsföreningarna in i en ny digital verklighet för att dra fördel av lösningar som kan bidra till effektivare arbetssätt och smidigare administration. Arbetet hoppas också kunna leda till att distrikten kan stödja idrottsföreningar i att hitta nya digitala möjligheter som kan addera värde till respektive verksamhet.

Arbetet utgår från befintlig besluts- och samverkansform mellan distrikt och RF/SISU och sker i nära samarbete med det digitaliseringsarbete som pågår inom avdelningen SF stöd.

För mer information och möjlighet att vara med på resan, kontakta hanna.sydhoff@rfsisu.se.

Sidan publicerades: 5 oktober 2022