händer håller i en mobiltelefon

Två RF-SISU distrikt testar en CRM-lösning

En enklare CRM-lösning, en s.k. Proof of concept (POC), har tagits fram av VO IT & Digital utveckling på RF/SISU i samarbete med RF-SISU Uppland och RF-SISU Skåne.

Sidan uppdaterades: 9 november 2022

Detta som ett svar på behovet av ett CRM för att dokumentera kontakt mellan organisationer, och möjlighet till en starkare styrning och uppföljning. Målet är att underlätta för idrottskonsulenter i kontakt med föreningar, att förenkla överlämning av föreningar/uppdrag inom distriktet och att effektivisera manuella rutiner genom digitalisering.

Pontus Englund, RF-SISU Uppland:
Största vinsten är absolut att få in allt i ett och samma system som går att integrera på ett bättre sätt med allt från det dagliga arbetet till rapporter åt idrotter/kommuner. Sen ser jag stor potential framåt med vidareutveckling. En positiv insikt som jag kanske hade missat när vi började är möjligheten att integrera med service-/supportsystem.

Daniel Andersson Lantz, RF-SISU Skåne:
En utmaning ligger i att få med alla i användandet av CRM-systemet. Det har egentligen inte så mycket med systemet i sig att göra utan är mer av en ledarskapsfråga. En annan utmaning är att lägga till rätt mängd information så att det varken blir för kortfattat eller för omfattande. Den nivån kommer nog att lösa sig i takt med att vi blir alltmer bekväma med att använda CRM-systemet.

POC:en är byggd i Microsoft Dynamics i form av två Power apps. Den ena är tänkt att användas som en fält-app, dvs ett arbetsverktyg i mobilen som idrottskonsulenten enkelt kan använda ute på fältet i kontakt med förening. Den andra innehåller mer information och fler vyer och passar bäst för planering och uppföljning framför en dator.

Idrottskonsulenter i Skåne och Uppland testar nu verktyget och utvärdering sker i november/december 2022 med möjlighet att lyfta behov som uppkommit och relevanta krav.

Planen framåt är att genomföra en analys av de behov som övriga parter inom idrottsrörelsen har gällande ett CRM och hur det skulle kunna användas av fler inom idrottsrörelsen såsom t ex specialidrottsförbund.

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 12 oktober 2022