Samverkan inom det digitala ekosystemet för svensk idrott – nytt forum för systemleverantörer

Med stöd av digitaliseringsstrategin och fokus på samarbete och integrationer anordnade Riksidrottsförbundet torsdagen den 17 november ett nytt forum som riktar sig till leverantörer av IT-system inom idrottsrörelsen.

Sidan uppdaterades: 22 november 2022

Syftet med detta forum är att:

  • Stärka den digitala utvecklingen inom idrottsrörelsen
  • Säkerställa att leverantörerna har den information som behövs för att vara rådgivare och driva digitaliseringen av förbund och föreningar
  • Vara en kanal för feedback från leverantörerna som kan stärka RF:s förmåga att samordna och erbjuda stödtjänster

Detta är planerat att vara ett återkommande forum och nästa tillfälle blir i februari 2023. Inbjudan skickas till kontaktpersoner på specialidrottsförbunden som får bjuda in sina leverantörer.

Missade du tillfället, se inspelningen av mötet här.

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 22 november 2022