Löpartävling

Idrottsrörelsens digitala roller - delta i processen att definiera centrala begrepp

Begreppet Aktiv i idrott används idag för att beskriva personer som är aktiva i idrottsföreningar. RF har beslutat att fasa ut begreppet och istället införa standardiserade definitioner för utövare, aktivitetsledare, organisationsledare och funktionär.

Sidan uppdaterades: 15 februari 2023

Målet är att öka datakvaliteten och kunna beskriva och följa idrottsrörelsen på ett bättre sätt.

Vill du delta i arbetet?

Välkommen att delta i en workshop för att ge medskick och inspel i RF:s definitionsarbete av begreppen så vi når definitioner som hela idrottsrörelsen enas om och står bakom.

Målgrupp för workshopen är personer på SF med stark kännedom om sin idrott och förståelse för hur utövare, aktivitetsledare, organisationsledare och funktionär definieras inom den egna idrotten. Är du en av dem? Anmäl dig då senast den 7 mars 2023 via detta formulär.

Två tillfällen erbjuds (du får välja datum i steg 2 i anmälningsformiläret):

  • Tisdagen den 14 mars kl. 8.30-10.00, Idrottens Hus (Luftrummet)
  • Onsdagen den 15 mars 13.00-14.30 , digitalt via Teams

Baserat på de inspel och medskick som framkommer vid dessa workshops bearbetar RF sedan begreppen och slutligen sker en skriftlig remissrunda där samtliga SF ges möjlighet att tycka till.

Målet är att begreppen skall vara definierade innan sommaren 2023.

Vid frågor, kontakta projektledare Linnéa Holmgren linnea.holmgren@rfsisu.se

Mer information om projektet hittar du här.

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 15 februari 2023