Lexicon 365

RAM-avtal erbjuder generös rabatt på kunskapsportalen Lexicon 365

I kunskapsportalen Lexicon 365 kan du lära dig mer om Microsofts program och appar: Teams, SharePoint, OneNote, PowerPoint, Excel, Word och Outlook. Som ett led i att stödja idrottsrörelsen i den digitala utvecklingen har Riksidrottsförbundet tecknat ett RAM-avtal med Lexicon som även gäller specialidrottsförbund och idrottsföreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet. RAM-avtalet inkluderar kraftigt rabatterade priser.

Sidan uppdaterades: 30 juni 2023

Lexicon har utvecklat en prenumerationstjänst för utbildning och användarstöd i Microsoft 365 som kallas Lexicon 365. Tjänsten bjuder på ett generöst utbud av utbildningar i alla program och appar som ingår i Microsoft 365.

Tjänsten är enkel och lättillgänglig med åtkomst direkt från startsidan i Microsoft 365, och kan göras tillgänglig från andra plattformar såsom intranät eller Teams.

Ta del av Riksidrottsförbundets RAM-avtal för Lexicon 365

Specialidrottsförbund och idrottsföreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet får upp till 55 procent rabatt på ordinarie abonnemangspriser för Lexicon 365. Erbjudandet gäller avtal som signeras innan 13 juni 2025.

Respektive organisation tecknar ett separat avtal med Lexicon. Avtalstid, rabattsats och omfattning regleras med respektive organisation och priserna baseras på antal licenser samt abonnemangsperiod.

Ta chansen att öka effektiviteten genom löpande kompetensutveckling i Microsoft 365.

För ytterligare information, se sidan Kunskapsportalen Lexicon 365.

Sidan publicerades: 30 juni 2023