Nimblr security awareness

Ökad medvetenhet om risker stärker er organisations IT-säkerhet – ta del av Riksidrottsförbundets ramavtal för Nimblr

Fler än hälften av en organisations alla IT-säkerhetsincidenter kan kopplas till användares handlingar. Som användare är vi verksamhetens absolut största attackyta och vårt beteende online är en viktig aspekt av säkerhetsbilden.

Sidan uppdaterades: 11 oktober 2023

För att minimera antalet IT-säkerhetsincidenter har Riksidrottsförbundet tecknat ett förmånligt ramavtal med Nimblr, en webbaserad utbildningsplattform som hjälper till att öka medvetenheten om potentiella risker.

Nimblr – riskreducering genom medvetenhet

De flesta säkerhetsexperter och analytiker är överens om att utbilda användare är en av de viktigaste komponenterna i en organisations IT-säkerhetsarbete. Nimblr ger din organisation rätt kunskap, till rätt individ, i rätt tid.

Nimblr kombinerar interaktiva utbildningar om IT-säkerhet med simulerade attacker, praktiska övningar och dagsfärskt innehåll om de senaste hoten i ett kontinuerligt utbildningsprogram. Plattformen är designad för att stärka slutanvändarnas säkerhetsmedvetande och minimera risken för fullbordade angrepp.

Ta del av Riksidrottsförbundets ramavtal för Nimblr

Specialidrottsförbund och idrottsföreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet får upp till 15 procents rabatt på ordinarie priser för Nimblr. Erbjudandet gäller avtal som signeras innan 12 juni 2024.

Respektive organisation tecknar ett separat avtal med Nimblr. Avtalstid, rabattsats och omfattning regleras med respektive organisation och priserna baseras på abonnemangsperiod.

Kontakta Nimbler för en demo och hänvisa till ramavtalet för att få tillgång till rabatterade priser. Mer information om ramavtalet hittar du i länken nedan.

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 2 oktober 2023