Ett frågetecken

Frågor och svar

Sidan uppdaterades: 2 oktober 2023

Här besvarar vi frågor om pågående digitaliseringsarbete inom Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas.

Sidan uppdateras löpande.

RF/SISU:s digitaliseringsstrategi

Vilka är de största skillnaderna i den nya digitala strategin jämfört med den gamla?

Idrottsföreningar är den största målgruppen för Riksidrottsförbundets (RF) verksamhetssystem IdrottOnline. Enligt den nya digitala strategin kommer RF nu att fokusera på samordning och stöd till medlemsförbunden (SF) så att de i sin tur kan verksamhetsutveckla sin idrott.

RF byter fokus från utveckling av föreningsadministrativa funktioner till att ansvara för idrottsrörelsens samverkansarkitektur. RF kommer att fokusera på det digitala stöd som krävs för kärnuppdraget (fördelning av ekonomiskt stöd och påverkansarbete) och avveckla funktioner med låg medlemsnytta som ligger utanför detta uppdrag. Integrationer och att tillgängliggöra data kommer att prioriteras.

I den digitala strategin står det att Riksidrottsförbundet ska tillhandahålla en samverkansarkitektur. Vad betyder det?

En samverkansarkitektur beskriver hur system ska prata med varandra. Här finns regelverk för hur data definieras och delas, samt principer för samverkan. Exempel på detta kan vara hur identiteter hanteras, vem som ska ansvara för medlemsregister och organisationsregister eller hur integrerande system får veta att information har uppdaterats. Genom en tydlig samverkansarkitektur blir det lättare för system inom idrottsrörelsen att integrera med varandra och Riksidrottsförbundets data tillgängliggörs på ett enkelt sätt. System kan utvecklas separat men ändå fortsätta att fungera tillsammans.

Vilka ansvarar för införandet av RF/SISU:s digitala strategi?

Riksidrottsstyrelsen beslutade om RF/SISU:s digitaliseringsstrategi och verksamhetsområdet IT & Digital utveckling på Riksidrottsförbundet realiserar den. Införandet sker i tät dialog med medlemmarna, bland annat via Digitaliseringsforum. Specialidrottsförbund tar ansvar för digitaliseringen av sin egen verksamhet och idrott.

Den digitala strategin ger leverantörer större möjlighet att erbjuda digitala tjänster till idrotten. Är det troligt att RF kommer att fördjupa samarbetet med några utvalda externa aktörer eller ställa sig helt neutrala?

Alla externa aktörer får samma förutsättningar men RF har möjlighet att ingå samarbetsavtal med de som är öppna för att ge bra erbjudanden till idrottsrörelsen.

Optimering av IdrottOnline

Efter 2022 års genomlysning vilka delar av IdrottOnline avvecklas?

För att optimera IdrottOnline, skapa största möjliga medlemsnytta och erbjuda funktioner i linje med RF/SISU:s digitala strategi inleddes en genomlysning av IdrottOnline under hösten 2021. Genomlysningen baserades på användardata och en kompletterande enkät som skickades ut till specialidrottsförbund och resulterade i att tre applikationer påverkas:

  • Hemsidor via IdrottOnline stängdes ner vid årsskiftet, den 31 december 2022.
  • Licensmodulen och avgiftsmodulen fasas ut den 31 december 2023. Läs mer.

Vilka delar av IdrottOnline blir kvar?

Allt förutom de tre applikationerna som nämnts i frågan ovan.

Riksidrottsförbundet kommer alltid erbjuda de digitala lösningar som krävs för att uppfylla kärnuppdraget, att fördela ekonomiskt stöd och utföra påverkansarbete. Det innbär att lösningar för att ansöka om t ex LOK-stöd, idrottsmedel och folkbildningsstöd alltid kommer att tillhandahållas.

Integrationsplattform och API:er

Vilka APIer är tillgängliga för utveckling?

På denna sida finns information om befintliga API:er: Riksidrottsförbundets API:er

Vi har inte möjlighet att utveckla. Kan vi länka till tjänsterna sök organisation, sök utbildning, och ansökan om namnbyte på rf.se?

Ja. Tjänsterna finns på rf.se och ni kan enkelt länka till dem. Denna lista inkluderar även Föreningsansökan och Ansökan om medlemskap i medlemsorganisation.

  1. Sök organisation
  2. Sök utbildning (SISU)
  3. Sök utbildning (SF) – observera att befintliga lösningar gäller t o m 31 december 2022. Vi kommer under december publicera en länk på denna plats till en sida på rf.se för den som vill nyttja denna. Ej redo ännu.
  4. Ansökan om namnbyte
  5. Föreningsansökan: används av en förening som söker medlemskap i ett SF.
  6. Ansök om medlemskap i medlemsorganisation: Används av en förening som söker medlemskap i en medlemsorganisation under SISU Idrottsutbildarna.

Vart vänder jag mig om jag har frågor om integrationsplattformen?

Vid frågor, kontakta systemintegration@rf.se

IdrottOnline

Hur loggar jag in i IdrottOnline?

Hur kommer jag i kontakt med supporten för IdrottOnline?

Kommer det vara möjligt att skapa en medlemsansökan i IdrottOnlines administrationsapplikation från en extern hemsidas formulär?

Ja, det kommer att vara möjligt under 2023. All information om tillgängliga API:er hittar du på sidan Riksidrottsförbundets API:er.

Kommer aktiviteter som skapas i en kalender i IdrottOnline kunna visas på en extern hemsida?

Stöd för att på en extern webbplats kunna dela och visa aktiviteter som skapas i en kalender i IdrottOnline är planerat för leverans under 2023. All information om tillgängliga API:er hittar du på sidan Riksidrottsförbundets API:er.

Sidan publicerades: 26 juni 2023