skriver på spelstrategi

Genomlysning av IdrottOnline

Sidan uppdaterades: 11 september 2023

En genomlysning av IdrottOnline inleddes under hösten 2021 med målet att optimera systemet för att skapa största möjliga medlemsnytta och erbjuda funktioner i linje med RF/SISU:s digitala strategi.

Baserat på användardata och en kompletterande enkät som skickades till specialidrottsförbund hösten 2021 togs beslut om att följande tre funktioner med låg medlemsnytta, och som ligger utanför RF:s kärnuppdrag, fasas ut:

  • Hemsidor via IdrottOnline stängdes ner den 31 december 2022.
  • Licensmodulen och avgiftsmodulen fasas ut den 31 december 2023.

Utfasningen sker till förmån för en effektivare förvaltning vilket även frigör resurser till satsningsområden, såsom vidareutveckling av övriga applikationer i IdrottOnline samt nya integrationsmöjligheter som stödjer idrottsrörelsens behov av datadelning. Läs mer om integrationer och nya möjligheter till utveckling.

Avveckling av licensmodulen

Den 31 december 2023 avvecklas licensmodulen i IdrottOnline. Avvecklingsplanen är förankrad med berörda specialidrottsförbund. Den 4 maj 2022 presenterade RF ett förslag till avvecklingsplan av licensmodulen för de SF som idag använder tjänsten. Den 5 maj skickades en uppföljningsenkät kring frågor som behov av en övergångsperiod och hur SF önskar ersätta licensmodulen.

Inget av de 20 förbunden uppgav att de hade behov av den erbjudna övergångsperioden 2024/2025. Därför stängs licensmodulen ner den 31 december 2023. Fram till dess kommer RF vara behjälpliga med samordning och mötesplatser där licensadministration kan diskuteras, enligt förbundens behov.

Avveckling av avgiftsmodulen

Den 31 december 2023 avvecklas avgiftsmodulen i IdrottOnline. Dock så gäller följande:

  • Fortnox och Visma eEkonomi. De idrottsföreningar och specialidrottsförbund som har en aktiv integration mot Fortnox eller Visma eEkonomi gällande avgifter har kvar denna t o m 31 december 2023. Inga nya idrottsföreningar kan aktivera integrationen mellan avgiftsmodulen och dessa system.
  • Inga nya aktiveringar av Swedbank Pay (varukorgen) för avgiftsmodulen kan ske från 1 januari 2023. Observera att det endast är avgiftsmodulen i IdrottOnline som avvecklas den 31 december 2023, betalningslösningen via Swedbank för utbildningsmodulen kvarstår.

Inför bokföringsåret 2023

Idrottsföreningar rekommenderades att hitta andra alternativ för avgiftshantering inför bokföringsåret 2023. Avgifter kan skapas och hanteras i IdrottOnline under hela 2023 men observera att om en avgift inte betalas i tid, dvs innan årsskiftet, så kan den inte heller hanteras i IdrottOnline. Det blir därför extra viktigt att påminna om att betalning måste ske innan årsskiftet.

Fortnox och Visma eEkonomi

Observera att Visma eEkonomi och Fortnox fortsätter att ge idrottsföreningar bra erbjudanden på sina bokföringstjänster, med eller utan integration. Mer om detta hittar du här.

Sidan publicerades: 24 oktober 2022

Support

Vid frågor kontakta IdrottOnline supporten.