Utredning om samordning av kontakter inom idrottsrörelsen

post-it lappar på en tavla

Sidan uppdaterades: 25 januari 2023

I december 2022 påbörjade RF/SISU en utredning om ett gemensamt systemstöd för samordning av kontakter inom idrottsrörelsen. Utredningen ska leverera en kartläggning över intressenter, deras behov och önskemål samt ge en rekommendation inför nästa steg.

Utredningen leds av Hanna Sydhoff, VO IT och digital utveckling, i samarbete med arkitekt Anders Ferrari.

Bakgrund

RF/SISU, RF-SISU distrikt och ett flertal specialidrottsförbund har under lång tid uttryckt ett behov av ett gemensamt systemstöd för att hantera information om föreningar, kontakter och aktiviteter. Behovet innefattar att kunna läsa och skriva information om medlemmar och kontakter för att undvika dubbelarbete, öka effektiviteten och säkerställa rätt stöd till idrottsföreningar, men även kunna följa upp så planerade insatser når samtliga berörda parter.

Då behovet av liknande lösningar är utbrett inom idrottsrörelsen finns det anledning att ta ett samlat grepp för att hitta en lösning som både möter enskilda verksamheters behov och de strategiska riktlinjer som gäller för RF/SISU och idrottsrörelsen som helhet.

Organisation

  • Projektägare: Mattias Hjelmberg
  • Utredare: Hanna Sydhoff
  • Systemarkitekt: Anders Ferrari

Plan och omfattning

Tidsperiod: december 2022 – 15 mars 2023

Denna utredning omfattar:

  • Kartläggning av relevanta områden
  • Analys av behov och krav
  • Rekommendation inför nästa steg

Sidan publicerades: 16 januari 2023

Kontakt

Hanna Sydhoff

Kontakt för RF-SISU distrikt vid digitaliseringsfrågor