Kontakta Idrottsombudsmannen

Sidan uppdaterades: 22 augusti 2023

Förening eller enskild person får, öppet eller anonymt, påkalla Idrottsombudsmannens uppmärksamhet gällande förhållande inom idrottsrörelsen. Påkallande får ske via telefon, e-post eller via visselblåsning.

I påkallandet måste anges inom vilken förening eller förbund missförhållanden misstänkts förekomma för att Idrottsombudsmannen ska kunna inleda ett ärende. Om påkallandet avser en enskild persons agerande måste personen identifieras till exempel genom uppgift om namn och roll.

Vad ska ett påkallande innehålla?

Ditt påkallande bör innehålla följande uppgifter:

  • Ditt namn och dina kontaktuppgifter (valfritt). Din identitet som uppgiftslämnare omfattas av vår sekretess vilket innebär att ingen kan få ut dina kontaktuppgifter.
  • Vad det är för missförhållande inom idrottsrörelsen som du vill rapportera.
  • Var missförhållandet har ägt rum.
  • När det hände. Det är bra om du kan ange datum och tid och om det har hänt flera gånger.
  • Vem eller vilka som är iblandade.
  • Information om du har tillgång till någon form av dokumentation gällande missförhållandet.
  • Information om du har meddelat någon annan instans eller person om missförhållandet.

Hur går det till när man kontaktar Idrottsombudsmannen?

Om ett ärende inte kan hanteras av varken förening, SF eller RF/SISU:s distrikt kan du kontakta Idrottsombudsmannen på:

Tlf: 08-627 40 10 (telefontid tisdag och torsdagar mellan kl. 09.00-12.00)

E-post: idrottsombudsmannen@rf.se

Idrottsombudsmannen ger råd i hur den påkallade situationen bör hanteras. När uppgifter lämnats till Idrottsombudsmannen får du en bekräftelse på att vi tagit emot uppgifterna. Vi läser alla uppgifter och meddelar vårt beslut om hantering till dig som påkallat vår uppmärksamhet.

Lämna uppgifter om missförhållanden inom idrottsrörelsen

Om du inte vill eller vågar vända dig till Idrottsombudsmannen direkt kan du använda den anonyma och krypterade visselblåsartjänsten, där Idrottsombudsmannen tar emot ärenden.

Syftet med visselblåsartjänsten är att göra det lättare att anmäla allvarliga missförhållanden inom idrotten. Visselblåsartjänsten är ett alternativ då det av någon anledning inte är möjligt att ta ärendet till förening eller förbund – till exempel då du inte vill eller vågar anmäla. Visselblåsarärenden kan exempelvis handla om ekonomiska oegentligheter, övergrepp eller trakasserier.

Visselblåsartjänsten är krypterad och lösenordskyddad. Alla meddelanden behandlas konfidentiellt och du som anmäler har möjlighet att vara helt anonym.

Idrottsombudsmannen har ett antal arbetsuppgifter när en visselblåsning kommer in. Exempelvis att:

  • avgöra visselblåsningens karaktär och besluta om vidare åtgärd
  • anmäla misstänkt brott till polis
  • anmäla oro eller misstanke om att ett barn far illa till socialtjänsten.

Sidan publicerades: 14 november 2022

Telefontider

Tisdagar och torsdagar kl. 9–12

Vid hög belastning kan det vara svårt att komma fram på telefon. Skicka e-post så återkommer vi.