Banktjänster, bokföring och försäkring

Sidan uppdaterades: 17 april 2024

Genom Riksidrottsförbundets samarbetspartners kan idrottsrörelsen ta del av rabatter och förmåner kopplat till banktjänster, bokföring och försäkring

Banktjänster

Genom RF:s samarbete med Swedbank och sparbankerna erbjuds förbund, föreningar och enskilda medlemmar bra lösningar på banktjänster till ett rabatterat pris.

Idrottsföreningar erbjuds bland annat en trygg och enkel helhetslösning för att hantera föreningens ekonomi. Erbjudandet består av ett antal bastjänster som konto, bankgiro, internetbank och mobilbank företag. Bland tilläggstjänsterna finns bland annat Swish, bankkort business och e-bokföring. Genom Swedbanks e-bokföring bokför du direkt från föreningens bankkonto i internetbanken och slipper därmed dubbelarbete och får mer tid över till annat.

För specialidrottsförbund (SF) och RF-SISU distrikt finns ett avtal om banktjänster mellan Swedbank och RF som innehåller ett heltäckande koncept gällande förbundens hantering av sin ekonomi.

För SF, RF-SISU distrikt- och specialdistriktsidrottsförbund (SDF) finns även ett avtal om Visa businesskort med betalansvar för antingen förbund eller individ.

Föreningserbjudande Idrott (pdf)

Mer om Swedbank och Sparbankernas erbjudanden till idrotten

Bokföring

Vi vet att det kan kännas tungt att hantera ekonomin i föreningar och förbund. Därför har vi en partner som gör det enklare för dig och din förening att både bokföra och ta betalt.

Fortnox

Med smarta lösningar sparar du massor av tid som du istället kan lägga på att utveckla föreningen eller förbundet. Fortnox erbjuder program för bokföring och fakturering samt möjligheten att integrera andra system. Erbjudandet gäller samtliga organisationer inom svensk idrott som är medlemmar i Riksidrottsförbundet.

Din förening eller ditt förbund betalar endast 149 kr/mån exkl moms (ord. pris 299 kr/mån).

Mer om Fortnox erbjudande

Försäkringar

RF Föreningsförsäkring Bas

Genom medlemskapet i RF omfattas föreningar och förbund automatiskt av ”RF Föreningsförsäkring Bas” som är tecknad i Folksam och betald av RF. Försäkringen ger ett basskydd för föreningen. Styrelsens har ansvar att kontrollera om försäkringen måste utökas. Notera att denna försäkring inte omfattar föreningens egendom.

Innehåll

Nivå

Ansvarsförsäkring

10 milj kr

Utökad Ansvarsförsäkring för icke idrottslig verksamhet

10 milj kr

Styrelseansvarsförsäkring

500 000 kr

Rättsskyddsförsäkring

5 PBB2 PBB

Förmögenhetsbrottsförsäkring


Kristerapi

Upp till 10 tillfällen

Patientförsäkring

10 milj kr


Olycksfallsförsäkring för ideella* ledare, tränare, domare, funktionärer och förtroendevalda

 • Med ideell avses att individen som högst haft en ersättning/arvode motsvarande ½ BB/år för sina insatser/uppdrag från samma uppdragsgivare.

Försäkringens del om olycksfall avser inte aktiva idrottsutövare.

De aktiva blir ofta försäkrade genom respektive specialidrottsförbunds licensförsäkringar. Om så inte är fallet bör föreningsstyrelsen tillsammans med sina idrottsutövare ta reda på om tillräckligt försäkringsskydd finns eller behöver kompletteras.

Mer om försäkringen på Folksams webbplats

Utökade föreningsförsäkringar

För de föreningar som äger egendom finns RF Föreningsförsäkring Mellan, Mellan plus eller Stor (beroende på behov). Dessa försäkringar bekostas av föreningen själv.

Exempel på egendom som kan ingå i dessa försäkringar:

 • Byggnad/er
 • Idrottsutrustning
 • Teknisk utrustning
 • Markanläggning

Egendomen försäkras mot händelser som:

 • Brand
 • Inbrott
 • Vattenskada.

För de föreningar som har sin egendom i RF Föreningsförsäkring Mellan, Mellan plus eller Stor erbjuds också följande tilläggsförsäkringar:

 • Styrelseansvarsförsäkring från 500 000 kr och uppåt
 • Idrottsreseförsäkring (året om för alla föreningens lag)
 • Tjänstereseförsäkring
 • Automater av olika slag
 • Rättsskyddsförsäkring, från fem PBB och uppåt

Mer om försäkringen på Folksams webbplats

Sidan publicerades: 7 november 2022