Många skidlöpare i Vasaloppet

Idrottsrörelsens terrorberedskap

Sidan uppdaterades: 6 november 2023

På grund av en ökad terrorhotnivå i Sverige har säkerhetsarbetet kring idrottsarrangemang hamnat i fokus. När många människor samlas är säkerheten extra viktigt. Här får du en kort nulägesbild av hur hotnivån påverkar vid idrottsevenemang och en del verktyg för att höja beredskapen inför potentiella hot.

I augusti 2023 beslutade Säkerhetspolischefen att höja terrorhotnivån från ett förhöjt till ett högt hot. Orsaken till beslutet är ett ökat hot för attentat mot Sverige och bedömningen är att hotet kommer att bestå under en längre tid. Samtliga aktörer i samhället behöver prioritera terrorhotbilden på ett annat sätt än tidigare.

För idrottsrörelsens del finns det anledning att se över sitt säkerhetsarbete i samband med idrottsarrangemang och vidta åtgärder för att förhindra och försvåra terrorangrepp. När många människor samlas på en liten yta under en förannonserad tid är det alltid viktigt att vi är noggranna med säkerhetsarbetet – oavsett om det handlar om arenaidrotter eller mer öppna evenemang som orientering, skid- eller golftävlingar. Att förebygga och försvåra denna typ av attentat kräver kunskap och säkerhetsmedvetenhet hos arrangören och samverkan mellan flera parter.

Samverkan med MSB och Polisen

Under de senaste åren har Riksidrottsförbundet samverkat med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Polismyndigheten. Vi arbetar tillsammans mot terrorism och andra hot om allvarliga angrepp i samband med idrottsevenemang. Genom samverkansprojektet Idrottsrörelsens terrorberedskap genomför vi fysiska endagarsutbildningar runt om i landet och erbjuder en webbaserad utbildning som kan spridas inom respektive idrott.

Utbildningar

Webbutbildning i terrorberedskap

Här hittar du webbutbildning i idrottsrörelsens terrorberedskap

Utbildningskoder beställs via följande instruktion:

  1. Surfa till webbshopen https://www.sisuforlag.se/produkt-kategori/amnen/evenemang/
  2. Klicka på ”Idrottsrörelsens terrorberedskap”
  3. Ange lösenord utbitb2022 för ”Idrottsrörelsens terrorberedskap
  4. Genomför köpet enligt instruktioner (10 kr/kod)
  5. Håll utkik i din mejl efter en orderbekräftelse från noreply@sisuforlag.se (mailto:noreply@sisuforlag.se) i den finns en registreringskod, kolla skräpposten om mejlet dröjer.
  6. Klicka på länken i mejlet och registrera dig med din kod. Använd samma e-post som tidigare när du registrerar dig.
  7. Notera att samtliga användare behöver skapa ett eget konto enligt instruktionen.

Samtliga utbildningar för i år är genomförda. Vi återkommer med information om kommande utbildningar under 2024.

Idrottens terrorberedskap

Riksidrottsförbundet, MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Polismyndigheten bjuder in till en heldagsutbildning i ämnet ”Idrottsrörelsens terrorberedskap”.

I augusti 2023 beslutade Säkerhetspolischefen att höja terrorhotnivån från ett förhöjt till ett högt hot. Orsaken till beslutet är ett försämrat läge avseende attentatshot mot Sverige och bedömningen att hotet kommer att bestå under en längre tid. Samtliga aktörer i samhället behöver prioritera terrorhotbilden på ett annat sätt än tidigare. För idrottsrörelsens del finns det anledning att se över sitt säkerhetsarbete i samband med idrottsarrangemang och vidta erforderliga åtgärder för att förhindra och försvåra terrorangrepp. Denna utbildning är således mer aktuell än någonsin.

Sidan publicerades: 24 oktober 2022