Många skidlöpare i Vasaloppet

Idrottsrörelsens terrorberedskap

Sidan uppdaterades: 24 oktober 2022

Riksidrottsförbundet (RF), MSB och Polismyndigheten samverkar i en särskild satsning för att förebygga och försvåra för terrorattacker mot idrottsevenemang.

Under de senaste åren har arbetet mot terrorism, och andra hot om allvarliga angrepp i samband med idrottsevenemang, intensifieras genom ett samverkansprojekt mellan Riksidrottsförbundet, MSB och Polismyndigheten.

Sedan 2010 råder en förhöjd terrorhotnivå i Sverige. I dagsläget finns inget som tyder på att terrorhotnivån kommer att förändras inom de närmaste åren. Sannolikheten för att drabbas av ett terrorattentat är mycket låg, men konsekvenserna kan bli mycket allvarliga. Idrottsevenemang är ett av många potentiella mål.

När många människor samlas på en liten yta under en förannonserad tid är det alltid viktigt att vi är noggranna med säkerhetsarbetet – oavsett om det handlar om arenaidrotter eller mer öppna evenemang som orientering, skid- eller golftävlingar. Att förebygga och försvåra denna typ av attentat kräver kunskap och säkerhetsmedvetenhet hos arrangören och samverkan mellan flera parter.

Utbildning i terrorberedskap

Som ett led i samarbetet mellan RF, MSB och Polisen hölls, under 2019, fyra utbildningstillfällen i ämnet Idrottsrörelsens terrorberedskap. Utbildningarna samlade representanter från flertalet idrottsförbund och föreningar, sjukhus, kommuner, distrikt och internationella evenemang.

N tar vi ett omtag och erbjuder nya utbildningar. I oktober genomför vi utbildningar i Stockholm och Luleå och efter årsskiftet hoppas vi kunna komma ner till södra Sverige.

Idrottsrörelsens terrorberedskap

  • 5 oktober i Stockholm, Clarion Hotell, kl. 09.00-16.00.
  • 12 oktober i Luleå, Clarion Hotell, kl. 09.00-16.00.

Varmt välkommen med din anmälan!

Dokumentation från tidigare utbildningar

RF:s inledande del på Idrottsrörelsens terrorberedskap (pdf) Pdf, 2 MB.

RF:s avslutande del på Idrottsrörelsens terrorberedskap (pdf) Pdf, 848 kB.

MSB och Polisens del på Idrottsrörelsens terrorberedskap (pdf) Pdf, 4 MB.

Webbutbildning i terrorberedskap

Här hittar du webbutbildning i idrottsrörelsens terrorberedskap

Om du vill beställa foldrar med inloggningskoder eller har frågor kring utbildningsmaterial, vänligen kontakta lena.sahlin@rfsisu.se. Materialet är kostnadsfritt.

Lär dig mer

Se MSB:s film om hur du kan agera vid ett attentat

Sidan publicerades: 24 oktober 2022