Vuxna och barn i en idrottslokal

Introduktion till rörelseförståelse

Sidan uppdaterades: 22 augusti 2023

Rörelseförståelse är en helhetssyn på fysisk aktivitet, där målet är att fler ska röra på sig hela livet. Genom rörelseförståelse i träning och tävling utvecklar du dina färdigheter inte bara fysiskt – utan även socialt, psykiskt och idrottsligt.

Rörelseförståelse är mer än att kunna utföra en mängd olika rörelser. Det handlar om att alla ska kunna känna glädjen och viljan att röra sig. Att utveckla alla så att de vill, vågar och kan vara fysiskt aktiva hela livet. Om du vill, vågar och kan vara aktiv får du

 • självförtroende av att röra på dig
 • motivation till att röra på dig
 • kunskap och kompetens om hur det går till
 • förståelse för varför det är viktigt att vara fysiskt aktiv.

De fyra delarna av rörelseförståelse

Det finns fyra grundläggande och sammanhängande delar (även kallade dimensioner) i rörelseförståelse: den fysiska, sociala, psykiska och idrottsliga.

Den fysiska delen

Den fysiska dimensionen består av styrka, rörlighet, koordination, snabbhet och uthållighet. Träning och utveckling av dessa grundegenskaper utgår ifrån de tolv motoriska grundformerna eller rörelsealfabetet. Där ingår att åla, krypa, gå, springa, hoppa, klättra, hänga, stödja, rulla/rotera, balansera, kasta och fånga.

Ett utvecklat rörelsealfabet ger dig möjlighet att kombinera rörelser på olika sätt, i olika sammanhang och miljöer. Med en bred fysisk bas och fortsatt allsidig träning kan fler öka sitt självförtroende, känna sig kompetenta och bli motiverade till en fortsatt fysisk utveckling och träning.

Frågor att fundera på i träningsgruppen eller laget:

 • Träning är viktigt för både kroppen och hjärnan. På vilket sätt hjälper träningen utövarna utanför idrotten?
 • Träna på många olika sätt är bra. På vilket sätt kan era träningar bli mer varierade?
 • Mat, dryck och vila mellan träningarna gör oss starkare. Hur gör ni för att få balans mellan träningen och övriga livet?

Den sociala delen

Att vara del av ett socialt sammanhang och göra saker tillsammans är starka drivkrafter för att röra på sig. Genom att utveckla den sociala dimensionen blir vi bättre på att lyfta varandra och ta ansvar och vi blir bättre tränare och ledare. Att lära sig nya saker i en tillåtande miljö tillsammans med andra ökar självförtroendet. Och vi kommer att ha roligt under tiden, vilket är en av de starkaste drivkrafterna som finns.

Frågor att fundera på i träningsgruppen eller laget:

 • Hur pratar ni med varandra i gruppen? Får alla vara med?
 • Hur blir träningarna bättre och gruppen trivs ihop? Vad gör ni för att ha roligt tillsammans?
 • Får utövarna vara med och tycka till om träningar, tävlingar och annat som berör dem?

Den psykiska delen

Motivation spelar en viktig roll när det handlar om rörelseförståelse. Om du har en stark inre motivation kommer du vara mycket mer benägen att ta dig an en uppgift jämfört med någon som saknar motivation. Den som är motiverad känner starkt för uppgiften och har en känsla av självbestämmande där utveckling står i fokus. Även den emotionella utvecklingen, förmåga att visa känslor och att lära sig hantera känslor, sker här. I den psykiska dimensionen spelar också lärandet, att tänka och förstå, en stor roll. Med fokus på utveckling snarare än resultat kommer fler att få uppleva glädjen att utvecklas.

Frågor att fundera på i träningsgruppen eller laget:

 • Vad är viktigt för en tränare att tänka på när utövarna ska lära sig något nytt?
 • Vi lär oss av misstag. Tänker tränaren och träningskompisarna så? Vad händer när någon gör ett misstag?
 • När någon i gruppen har det jobbigt – hur gör ni då och vem kan hen prata med?

Den idrottsliga delen

Det rent idrottsliga är nog det vi tänker på i första hand när vi pratar om föreningsidrott. Vi lär oss taktik, strategier, teknik, metodik, spelsystem, regler och moment som utgör den idrott eller de idrotter vi väljer att ägna oss åt. En del av de idrottsliga färdigheterna kan vara samma eller likna varandra, idrotter emellan. Vi lär oss kulturen och språket i de olika idrotterna.

Frågor att fundera på i träningsgruppen eller laget:

 • Många som växer fort kan verka starkare, snabbare och bättre. Vilka fördelar kan de som utvecklas senare ha?
 • Idrott är inte bara teknik och taktik. Vad lär man sig mer genom att idrotta?
 • Hur märker man att man utvecklas inom sin idrott? Fundera på vad ni lärt er för nytt på sistone?

Projekt och utbildningar med rörelseförståelse

I regeringsuppdraget Rörelsesatsning i skolan ingår att RF ska kraftsamla för mer idrott, rörelse och utveckling av rörelseförståelse under skoldagen.

RF:s nationella koncept Idrottens dag arrangeras på 25 platser i Sverige 2019. Syftet är att inspirera fler barn, unga och vuxna att kunna och vilja idrotta hela livet.

I SISU Idrottsutbildarnas idrottsövergripande tränarutbildningar är rörelseförståelse ett av de centrala områdena som fördjupas vidare. Introduktionsutbildning för tränare är första steget.

Sidan publicerades: 24 oktober 2022

I framtidens idrott är individen i centrum. Träning och tävling är meningsfull och utformas så att utövaren mår bra, har roligt och utvecklas.