Filmvisningar

Sidan uppdaterades: 15 maj 2023

Anabola

Vad är anabola androgena steroider (AAS) egentligen? Varför missbrukar man AAS? Vilka psykiska och fysiska biverkningar kan uppstå vid ett missbruk?

Vi träffar Kimmie, som tidigare missbrukat AAS och som berättar om sina erfarenheter. Vi träffar även en polis som förklarar hur polisen arbetar och vilka konsekvenser det kan innebära att hamna i ett missbruk av AAS. Vi möter också en läkare som berättar om olika medicinska konsekvenser. Gympersonal, Dopingjouren och andra experter svarar på frågor och ger råd.

Syfte/inlärningsmål

  • Att ge ökad kunskap om effekter och biverkningar av anabola androgena steroider.
  • Att leda till diskussioner och reflektioner kring hur man påverkas av kroppsideal.

Ämnesanknytning i urval

Idrott & hälsa - Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta.

Tid: ca 15 minuter

Studiehandledning kan tillhandahållas på plats.

Faror på nätet: Spelberoende

Innehåll
Filmen berättar om risker med spel på internet. Både actionspel och nätpoker tas upp. Filmen bygger på intervjuer med före detta spelberoende ungdomar och vuxna experter som poliser, psykologer och kommunikationskonsulter. Internet är en källa till kunskap och glädje för många ungdomar. Tyvärr är det också en plats är en del råkar illa ut. Den här filmen vill berätta om vilka faror som finns på nätet och hur man ska förebygga dem.

Filmen förklarar varför spelmissbruk uppstår och ger råd och tips för hur man kan undvika att råka illa ut och hur man tar sig ur ett missbruk. Den stimulerar även till diskussion kring drivkrafterna bakom pokerspel på internet.

Ämnesanknytning i urval
Biologi – Samband mellan levnadsförhållanden, hälsa och sjukdom.

Samhällskunskap – Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.

Tid
20 minuter

Killarnas - en film om omklädningsrumssnack

I killarnas omklädningsrum ryms mycket. Gemenskap, glädje och svett. Men hur är jargongen? Är stämningen alltid god? Kan det vara lite oskönt ibland och vad kan man i så fall göra åt det? Vi träffar tränare och idrottande ungdomar som svarar på frågor och resonerar kring snacket och känslan i killarnas omklädningsrum.

Syfte/inlärningsmål

  • Att lära sig om vad som händer vid stress och vad man kan göra för att må bättre.

Ämnesanknytning i urval

Samhällskunskap - reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.

Idrott & hälsa -  Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.

Religionskunskap - Vardagliga moraliska dilemman.

Tid: ca 12 minuter

Studiehandledning kan tillhandahållas på plats.

Må dåligt - en film om psykisk ohälsa och självmord

Allt fler unga människor mår psykiskt dåligt. Skälen och symptomen varierar, men en sak är säker: det gäller att börja prata.

Den här filmen ger kunskap om hur psykisk ohälsa kan uppstå och råd för hur man kan få stöd att komma vidare. Och förståelsen för att vi alla, oavsett åldrar, oftast bär på en osäkerhet för att våga börja prata, oavsett om vi mår dåligt, eller om vi hör till dem som befinner sig i närheten.

Vi får träffa personer som berättar sina historier om hur de tagit sig ur sina problem, och de som arbetar i olika organisationer som ger råd och stöd till människor som har självmordstankar.

Att börja prata om att må psykiskt dåligt och eventuella självmordstankar är första steget mot att förhindra att det går till handling. Våga börja i klassrummet.

Syfte/inlärningsmål

  • Att starta en diskussion kring psykisk ohälsa, varför det är vanligt och hur man kan få hjälp.

Ämnesanknytning i urval

Samhällskunskap -  Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.

Biologi - Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.

Tid: ca 15 minuter

Studiehandledning kan tillhandahållas på plats.

Människokroppen: Andning och lungor

När vi andas så byter vår kropp gaser med omgivningen i en process som kallas andning eller respiration. Men varför måste vi andas? Och vilka organ använder vi när vi andas?

I den här filmen ska vi lära oss om andningsprocessen och våra lungor. Vi går igenom begrepp som alveoler, bronkioler och kapillärer. Till sist går vi igenom problem som kan uppstå med andningssystemet, samt hur du tar hand om andningssystemet på bästa sätt.

Ämnesanknytning i urval

Biologi - Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning.
Antibiotika och resistenta bakterier. Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

Tid: ca 14 minuter

Studiehandledning kan tillhandahållas på plats.

Människokroppen: Hjärtat och blodomloppet

De förser kroppen med syre, renar kroppen från avfall som cellerna producerar, och bekämpar sjukdomar och infektioner. Det här är en film som utforskar hjärtat och blodomloppet! Vi lär oss också om begrepp som blod och blodkärl, plasma samt röda och vita blodkroppar. Till sist går vi igenom hur vi på bästa sätt håller hjärtat och kroppen frisk!

Ämnesanknytning i urval

Biologi - Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier. Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer

Tid: ca 14 minuter

Studiehandledning kan tillhandahållas på plats.

Människokroppen: Matspjälkningssystemet

Matspjälkningssystemet har en viktig funktion i vår kropp. Det bryter ned det som vi äter och dricker så att kroppen kan ta upp och använda den näring som finns i det som vi stoppar i oss.

I den här filmen lär vi oss vilka organ som är en del av matspjälkningssystemet. Vi följer matens väg från mun till ändtarm, och går igenom begrepp som svalg, magmun och kemisk nedbrytning.

Hur lång tid tar det för maten att nå magsäcken? Vilken funktion har tarmluddet? Och vilka problem kan drabba matspjälkningssystemet? Det ska vi ta reda på!

Ämnesanknytning i urval

Biologi - Kroppens celler samt några organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan.
Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av levnadsförhållanden, kost, sömn, motion, stress och beroendeframkallande medel samt hur hälsoproblem kan begränsas på individ- och samhällsnivå.

Tid: ca 15 minuter

Studiehandledning kan tillhandahållas på plats.

Människokroppen: Nervsystemet

I den här filmen undersöker vi nervsystemet. Det är hjärnan som bestämmer det mesta som händer i din kropp. Den tar emot intryck utifrån och får signaler från kroppens inre organ. I filmen lär vi oss om storhjärnan, mellanhjärnan, lillhjärnan och hjärnstammen och deras viktiga funktioner.

Vi tittar närmare på hur nerver och nervceller ser ut, samt undersöker det centrala och det perifera nervsystemet. Filmen visar deras egenskaper och funktioner, med fokus på den viktiga roll de spelar i människokroppens komplexa nervsystem.

Ämnesanknytning i urval

Biologi - Kroppens celler samt några organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan.
Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av levnadsförhållanden, kost, sömn, motion, stress och beroendeframkallande medel samt hur hälsoproblem kan begränsas på individ- och samhällsnivå

Tid: ca 14 minuter

Studiehandledning kan tillhandahållas på plats.

Människokroppen: Skelett och muskler

De håller oss uppe och hjälper oss att röra vår kropp. Den här filmen utforskar vårt skelett och våra muskler!

Vi undersöker bland annat våra olika skelettben; rörben, platta ben och oregelbundna ben. Vi lär oss också begrepp som glatt muskulatur, sadelled och benhinna. Till sist går vi igenom hur vi kan hålla våra ben och muskler friska!

Ämnesanknytning i urval

Biologi - Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande
sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier. Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer

Tid: ca 11 minuter

Studiehandledning kan tillhandahållas på plats.

Om de olympiska spelen

Idag finns det en tävling som skiljer sig från alla andra. Vart annat år tänds den Olympiska elden och världens bästa idrottsmän och kvinnor samlas för att mäta sina krafter mot varandra. Men hur och var uppstod OS? Vad är det som skiljer OS från andra idrottstävlingar? Vad är OS motto? Vad står de Olympiska ringarna för?

I filmen får du möta svenska idrottsungdomar och svenska OS-stjärnor som bl.a. Stefan Holm, Therese Alshammar, Sofia Paldanius och Carolina Klüft.

Syfte/inlärningsmål

  • att beskriva hur de Olympiska spelen (OS) uppstod
  • att förklara hur OS skiljer sig ifrån andra idrottstävlingar
  • att förklara betydelsen av de Olympiska ringarna och den Olympiska elden
  • att ge inspiration för att diskutera idrottens betydelse i vårt samhälle

Ämnesanknytning i urval: historia, samhälle och idrott & hälsa

Tid: ca 15 minuter

Se filmhandledning (pdf) Pdf, 1000 kB.

Sidan publicerades: 2 december 2022