Performance på kulturnatten

Sidan uppdaterades: 12 december 2022

Keeping shape / Att passa in är ett pågående performanceverk där kurvlinjaler, ett ritinstrument, reproduceras på olika sätt. Platsen förändras över tid då kompositionen är i ständig förändring. De skulpturala objekten kastar skuggor och reflektioner som rör sig över rummet och de närvarande på platsen. Verket undersöker hur konstnärens kropp försöker anpassa sig efter linjalens schabloner och här skapas en konstant process och ständig kompromiss i sökandet efter visuell tillfredställelse. Konstnären intar rummet med rörelse och skulpturala objekt som speglar platsens arkitektoniska former. Publiken är inbjuden att delta och förändra platsen med rörelse och tecknande.

Sidan publicerades: 28 mars 2019