John Kørner – Running Box

Sidan uppdaterades: 12 december 2022

Kørner är en av de ledande konstnärerna på den danska konstscenen. Hans utgångspunkt har länge varit måleri, men i allt större utsträckning skapar han nu med sina utställningar platsspecifika installationer, en slags tredimensionella målningar, där även skulpturer, objekt och textilier kan ingå. Han intresserar sig mycket för aktuella sociala och politiska frågor och arbetar gärna på ett otraditionellt sätt för att nå ut till publiken.

Referensen till löpning i utställningens titel, Running box, hänvisar till den intensifierade hastigheten i samhället, en tempoökning som ägt rum på flera plan. Befolkningen har ökat kraftigt, vetenskapen blir alltmer sofistikerad, det sätt som människor interagerar med varandra har förändrats osv. Löpning används här som en metafor för denna generella hastighetsökning i samhället. Kørner betraktar idrottens roll i samhället som ett socialt fenomen som påverkar både ekonomin, kroppen och genuspolitiken. Enligt konstnären är sporten, med sitt visuella språk, sina färger och koder, både inflytelserik och estetisk. I utställningen skapar han en integrerad helhet av rörelse, sport, propaganda och konst som kommenterar aktuella frågeställningar över nationsgränserna.

John Kørner är född i Århus 1967 och utbildad vid Det Kongelige Danske Kunstakademi i Köpenhamn 1992 − 1998. Han är representerad bl a vid Statens Museum for Kunst i Köpenhamn, ARKEN Museum for Moderne Kunst i Ishøj, ARoS Aarhus Kunstmuseum, Moderna Museet I Stockholm, Tate Gallery och Saatchi Collection i London.

Sidan publicerades: 15 maj 2019