Konsthall 16

Om Konsthall 16

Sidan uppdaterades: 8 december 2022

Konsthall 16 är resultatet av ett samarbete mellan Tore A Jonassons stiftelse och Riksidrottsmuseum. Stiftelsen har som syfte att presentera tillfälliga utställningar med samtidskonst, att visa ett urval verk ur Tore A Jonassons samling samt att årligen förvärva idrottsrelaterad konst och utdela ett antal stipendier till konstnärer och idrottsverksamma.

Utställningar i Konsthall 16

Konsthallen presenterar två till tre utställningar per år, primärt med svenska och nordiska konstnärskap men gör även internationella utblickar. Fokus ligger på samtidskonst som i någon form relaterar till idrottsliga frågeställningar.

Tore A Jonasson (1916 - 2015)

I anslutning till konsthallen finns ett rum som belyser Tore A Jonasson och hans engagemang för konst och idrott. Här presenteras några verk från hans ursprungliga samling samt information som belyser Tore A Jonasson och tiden han verkade i.

Inom konsten intresserade han sig främst för svenskt måleri av generationskamrater och han kom att fungera som mecenat för ett antal konstnärer. Hans ursprungliga konstsamling bestod av drygt 200 verk av ett 50-tal konstnärer. Framförallt innehöll den måleri, akvarell och grafik men även några skulpturer samt viss keramik. Fyra konstnärer stod för drygt hälften av samlingens verk, vilket vittnar om ett starkt engagemang i ett mindre antal konstnärskap.

Största delen av samlingen såldes efter hans bortgång, kvar finns tretton verk varav sex presenteras här. Inom idrotten låg fokus på friidrott, främst kastgrenar och löpning. Han utövade själv spjutkastning, kulstötning och diskus, men spelade även fotboll, tennis och bandy. Kort sagt så levde han i idrotten och med konsten.

Konsthallen tar form

När Tore Jonasson gick bort 2015 påbörjades arbetet i den stiftelse som bildades i enlighet med hans testamente från år 2013. Redan i slutet av 90-talet hade han själv fört samtal med Riksidrottsmuseum men det var inte förrän ett år efter hans bortgång som stiftelsen närmade sig museet som en i detta fall idealisk – om än kanske ovanlig – samarbetspart för skapandet av en ny konsthall.

Från hösten 2016 tog planerna för konsthallen form och konkretiserades. Stiftelsen, som förvaltas av Handelsbanken, utsåg en konstnämnd bestående av Mårten Castenfors, chef Liljevalchs konsthall, Pernilla Klingofström, museichef Riksidrottsmuseum och Karolina Peterson, enhetschef för kultur i Halmstad, för ansvar av inköp till stiftelsen samt förslag till stipendiater. Fokus ligger på samtidskonst med någon koppling till idrott av etablerade, primärt svenska konstnärer.

Konsthallen öppnade i februari 2019.

Tore A Jonasson

Tore A Jonasson. Bild från familjen.

Sidan publicerades: 14 november 2022