Continuous Scroll 200130 performance

Sidan uppdaterades: 8 december 2022

Performance som inkluderar tryckt text på textil, 450 x 50 cm, linnetyg 80 x 500 cm, rundstav, krokar och tygpåse för nål och tråd.

Om Continuous Scroll

Continuous Scroll, framfördes den 30/1 2020 vid öppningen av utställningen Translation in Motion på Konsthall 16, framför videon Positioned in the Present. Unisont läser konstnärerna en gemensam text med titeln Overcoming, som reflekterar över övriga verk i utställningen. Under sin performance fäster de det tunna tyg som texten är tryckt på vid ett grövre tyg, som rullas ut i rummet. I och med denna akt lämnades spåren av deras performance kvar i konsthallen under resten av utställningsperioden.

About Continuous Scroll

Performance that includes printed text on fabric, 450 x 50 cm, linen fabric 500 x 80 cm, wooden rod, hooks and textile bag for needle and thread.

In Continuous Scroll, performed live on Jan 30th 2020 at the opening of the exhibition Translation in Motion at Konsthall 16, the artists perform in front of their video Positioned in the Present. They read in unison a collaborative text entitled Overcoming, that reflects on the combined work in the exhibition. During the performance, they sew the thin fabric with the printed text onto another heavier cloth, that unfurls into the space. With this act, they left a trace of the performance in the space for the duration of the exhibition.

Sidan publicerades: 7 december 2022