Cristian Quinteros Soto, Badsäsongen - film och samtal

Badsäsongen - Om kropp och konventioner
När vintern närmar sig samlas vi kring bilder av gemensamma sommarminnen. Välkommen till visning av Cristian Quinteros Sotos Sommardagar följt av ett samtal kring kropp och konventioner mellan konstnären och Karolina Wiell, forskare i historia.

Sidan uppdaterades: 21 november 2023

Cristian Quinteros Soto har sedan 2021 arbetat med det pågående projektet Badsäsongen. Arbetet undersöker hur platser för kollektiv nakenhet kan neutralisera de förväntningar våra kroppar utsätts för i samhället, bortom kroppskomplex, fördomar och sexualisering. Projektet består av konstnärliga interventioner vilka utgår ifrån gemensamma bad som genomförs året runt på olika badplatser i Sverige. I kombination med baden förs samtal som syftar till en ökad förståelse för hur den specifika platsen kan ändra vår syn på kroppen.

Museet håller öppet och filmen visas i museets biograf Olympia från kl. 17. 30.
Samtalet startar kl. 18. Förfriskningar.

Konsthall 16, Riksidrottsmuseum torsdag den 30 november kl. 17:30-19:00
Fri entré.

Cristian Quinteros Soto är konstnär och verksam i Stockholm. Han är utbildad vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm 2016–2021. Quinteros Soto arbetar med konstnärliga interventioner och platsspecifika installationer med fokus på ljud, dofter och temperaturskillnader. I sin konstnärliga praktik utforskar han kollektiva upplevelser som migration, mellanförskap och omsorg.
https://cristianquinterossoto.com/

Karolina Wiell disputerade i ekonomisk historia vid Uppsala universitet 2018 med avhandlingen Bad mot lort och sjukdom – den privathygieniska utvecklingen 1880–1949. I avhandlingen studerade hon hur folkbadet och bastubadet kom att bli en viktig del i att förbättra folkhälsan under slutet av 1800-talet och första hälften av 1900-talet. I nuläget arbetar Wiell som universitetslärare i historia vid Karlstads universitet där hon även bedriver fortsatt forskning om förebyggande hälsovård i Norden genom bastu-, folk- och skolbad ur ett historiskt perspektiv.

Filmen Sommardagar kommer även att visas löpande i Riksidrottsmuseums biograf Olympia fredag 1/12 – söndag 3/12 under museets ordinarie öppettid, kl. 11 – 16. Filmen är 10 min.

Varmt välkommen

Sidan publicerades: 21 november 2023