Att tvätta sin smutsiga byk

Sidan uppdaterades: 8 december 2022

Idrott är för många en källa till glädje, inspiration och gemenskap. Men är den det för alla? I Riksidrottsmuseets utställning Att tvätta sin smutsiga byk lyftes HBTQ-idrottares villkor inom svensk idrott fram.

Att tvätta sin smutsiga byk fick sitt namn från ett ordspråk som har att göra med att ta itu med sitt förflutna offentligt och rensa ut gamla fördomar. I utställningen handlade det om idrottens inställning till homofobi, sexuella trakasserier och diskriminering av bi- och homosexuella, trans- och queerpersoner.

Med avstamp från FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna, Riksidrottsförbundets idéprogram Idrotten vill och Riksidrottsförbundets policydokument om sexuella trakasserier undersöktes hur riktlinjerna följts i svensk idrott.

Bland annat fick besökaren se exempel på hur HBTQ-frågor har hanterats – från hockeylagets Kiruna IF:s satsning på HBT-certifiering till individers beskrivningar av utmaningar med att vara homosexuella, bisexuella eller transpersoner inom idrotten.

Sidan publicerades: 8 december 2022