Barnlekar – en målning från 1500-talet

Barnlekar – en målning från 1500-talet

Sidan uppdaterades: 19 april 2023

Välkommen till Riksidrottsmuseums tidigare utställning Barnlekar – en målning från 1500-talet. Tavlan Barnlekar målades av Pieter Bruegel d.ä. år 1560. Där kan man se nästan 200 barn som leker olika lekar från förr. Lektionsmaterial till utställnigen har tagits fram utifrån Lgr22 centrala innehåll om skildringar av människors levnadsvillkår förr i tiden.

Riksidrottsmuseum visade i utställningen att vikten av att röra på sig fanns redan för 500 år sedan. Utställningen vände sig till barn och innehåller mängder av interaktiviteter och jämförde lekar då med lekar nu där en del blivit till etablerade idrotter.

Karl Örsan berättar lite mer om utställningen i klippet nedan.

Lektionsmaterial

Filmen Barnlekar handlar dels om hur man såg på barn, utbildning och barns rätt att leka på 1500-talet, dels om konstnären Pieter Bruegel d.ä. som målat tavlan Barnlekar.

Förutom själva filmen finns också ett lektionsmaterial att tillgå, anpassat efter åldrarna 6–9. Det finns även ett kompendium med beskrivning av de olika lekarna och lekarnas regler. Förhoppningsvis kan det inspirera till att få barnen att röra på sig och hitta nya, spännande lekar!
En av lekarna som beskrivs är ”Herre på täppan”, en s.k. maktlek. På många skolor är den här typen av lekar inte tillåtna. Vi har valt att fördjupa oss i förekomsten och begreppet maktlekar i det särskilda material som heter ”Maktlekar”. Det lämpar sig väl för barn i alla åldrar, från förskoleålder till åk 9 som samtal om och reflektion över moraliska frågor och livsfrågor med betydelse för eleven. Läroplanens mål (22) samt en checklista för källkritik finns sist i dokumentet.

Sidan publicerades: 7 december 2022