Black army, bajen fans, blue saints

Sidan uppdaterades: 8 december 2022

Hösten 1994 tog Riksidrottsmuseet initiativ till en utställningsserie om och av de tre stora stockholmslagens supporterklubbar; Bajen Fans, Black Army och Blue Saints. Samtliga är behäftade med en ryktesflora som för de oinvigda är direkt negativ. Och visserligen är det ett obestridligt faktum att bråk, kravaller och fylleri är ett problem som ibland omgärdar dessa föreningar. Lika ofta innebär dock medlemskap i en supporterklubb gemenskap och möjlighet att i organiserad form odla ett fritidsintresse med gemensam kärlek till en idrottsklubb.

Utställningarna om Bajen Fans, Balck Army och Blue Saints var inte menade att vara objektiv undersökande beskrivning av klubbarnas verksamhet. I stället erbjöds supportrarna att själva illustrera sin historia. Samtliga uttryckte sitt omedelbara intresse och visade snabbt att en utställning om respektive klubb måste bli något extra. Engagemanget, entusiasmen och uppslagsrikedomen var enorm.

Besökarna fick ta del av klubbarnas liv och leverne via fotografier och rörliga bilder, mycket musik och framför allt genom alla de fantastiska fanor och banderoller som fyller idrottsarenorna.

Sidan publicerades: 8 december 2022