Bruno Liljefors

Sidan uppdaterades: 8 december 2022

Riksidrottsmuseets fjärde tillfälliga utställning behandlade en av Sveriges folkkäraste konstnärer. För det stora flertalet är Bruno Liljefors synonymt med målningar med djurmotiv. Att Liljefors var en eminent elitgymnast och idrottsillustratör av rang hör däremot inte till allmän kännedom. Denna mindre kända sida av Bruno Liljefors liv ville Riksidrottsmuseet spegla i utställningen.

Bruno Liljefors (1860-1939) förhållande till konsten, naturen och idrotten har flera beröringspunkter. Som liten såg sig Bruno som ett klent och räddhågset barn. Men han hade viljan och nyfikenheten att utforska sin omgivning i hemstaden Uppsala och plötsligt en dag var ångesten och rädslan övervunnen:

"Dessa mina snabba fysiska framgångar sporrade mig och gjorde mig alltmer hängiven kroppsövningar och de har också hela mitt liv utgjort en oskattbar källa till glädje och tillförsikt".
Ur Det vildas rike, 1934.

Barndomen ägnades åt strövtåg i naturen och gymnastiska övningar. Den konstnärliga ådran upprätthölls med skissblocket i hand och som 19-årig antogs Bruno Liljefors till Konstakademien i Stockholm. Samma år, 1897, anslöt han sig till Stockholms Gymnastikförening som ägnade sig åt gymnastiska uppvisningar och tävlingar. Liljefors, som vid det laget behärskade sin kropp till fulländning, ansågs särskilt meriterad på räck och barr.

När Stockholms Gymnastikförening under sin ledare Viktor Balck, den svenska idrottsrörelsens fader, 1880 åkte på turné till kontinenten var Bruno Liljefors en av deltagarna. Resan fick stor betydelse för den svenska idrottsrörelsens framtid. Dels bidrog Gymnastikföreingen till att sprida den svenska gymnastiken utomlands, dels inspirerades medlemmarna av den moderna tävlingsidrotten som utövades i föregångslandet England. Decennierna kring sekelskiftet växte också idrottsrörelsen i Sverige och många nya sporter importerades.

Under resan till England ägnade Liljefors mycket av sin ledig tid att samla sina intryck i teckningar och akvareller. Alsterna bör i första hand betraktas som dagboksillustrationer med korta underfundiga kommentarer. Här finns allt från gymnastikuppvisningar i Köpenhamn, till preussiska officerare i Bryssel och ett besök på London Zoo.

Vid hemkomsten upptog konsten alltmer av Bruno Liljefors tid och vänskapen med andra samtida konstnärer som Anders Zorn och Carl Larsson växte. Bruno hann dock med att, tillsammans med sina bröder Carl och Pontus, genomföra atletiska uppvisningar under namnet Bröderna Manzondi bl a på nöjespalatset Sveasalen i Stockholm.

Under 1800-talet ingick Bruno Liljefors i den kader av presumt.

Sidan publicerades: 8 december 2022