Domarn dömer

Sidan uppdaterades: 8 december 2022

Domarn Dömer (15/10 1992-31/3 1993)

I idrottens värld är domaren en anonym person, jämfört med idrottsstjärnor och tränare som favoritiseras av massmedia. Museet första tillfälliga utställning lyfte fram fotbollsdomarens roll. Utställningen bestod av flertalet bilder och videoupptagningar med svårbedömda situationer som domare ofta ställs inför. Några filmsekvenser stoppades just innan domaren fört pipan till sin mun. Därefter kunde besökaren själv välja hur han eller hon skulle döma i en liknande situation.

En duktig domare måste bemästra regler och följa spelet. Han eller hon måste ha en känsla för vad som kan komma att inträffa. Domaren måste ha mod, kunna bestämma sig snabbt och utstråla auktoritet. Dagens tempo i fotbollen kräver också en vältränad fysik av domaren. En fotbollsdomare springer betydligt mer än en spelare under en match. I snitt 11,5 km varav 18% av denna sträcka baklänges. En fotbollsdomare tar cirka sex beslut i minuten vilket betyder 500-600 beslut under en hel match. Domaren ska vara objektiv och rättvis. Det tillhör också domarens öde att sällan bli uppskattad.

Utställningen Domarn dömer producerades som en vandringsutställning i samarbete med Riksutställningar. Under två år visades Domarn dömer på olika håll i landet.

Till utställningen producerades även ett utställningshäfte.

Sidan publicerades: 8 december 2022