OS 2004

Sidan uppdaterades: 8 december 2022

OS 2004 (8/9-8/10 1995)

Då diskussionens vågor gick höga med argument för och emot ansökan om sommar-OS i Stockholm 2004 visade Riksidrottsmuseet en vandringsutställning i ämnet. Utställningen var producerad av kampanjen för OS och i samband med utställningen anordnades debattkvällar.

I mitten av 1980-talet började tankarna gro på ett olympiskt spel i Stockholm efter initiativ av Stockholmsidrotten. I samband med de olympiska spelen i Barcelona 1992 beslutade Stockholm stad att utreda förutsättningarna för olympiska spel i Stockholm 2004. Under senhösten 1995 var utredningarna klara. Stockholms stad beslutade med drygt 70 % för en ansökan. I riksdagen biföll drygt 80 % förslaget.

Bolaget Stockholm 2004 AB bildades med representanter från idrottsrörelsen, Stockholm stad och näringslivet. Bolagets uppgift var att ansvara för att ansökan sattes ihop, lämnades in och marknadsfördes internationellt. Den 14/8 1996 lämnades den formella ansökan in i Lausanne i Schweiz, en 500 sidor tjock "bid book". In i minsta detalj presenteras allt från de övergripande ekonomiska kalkylerna till bredden på löparbanorna. Mellan 15/9 1996 och 27/1 1997 besökte IOKs utvärderingskommission de elva kandiderande städerna; Aten, Buenos Aires, Istanbul, Kapstaden, Lille, Rio de Janeiro, Rom, San Juan, Sevilla, Stockholm och S:t Petersburg.

7/3-1997 valdes Stockholm ut som en av fem kandidatorter; Aten, Buenos Aires, Kapstaden, Rom och Stockholm. I september 1997 beslutades att spelen 2004 skulle äga rum i Aten, Grekland.

Stockholm 2004 AB menade i sin kampanj att spelen skulle ha stort värde för besöksnäringen, skapa nya arbeten samt att det skulle bli en positiv drivkraft för ungdomar och ett medel mot rasism. Spelen i Stockholm skulle ha tydlig miljöprofil bland annat genom att OS-byn i Hammarby Sjöstad skulle bli en ekologisk spjutspets. Spelen i Stockholm lanserades också som de mest deltagaranpassade alternativet av kandidaterna.

Som symbol för kampanjen valdes Människan och Pegasus av Carl Milles som hade skulpterats i USA 1948. Originalet står i Des Moines, Iowa. Ytterligare fem upplagor finns i Malmö, Tokyo, Antwerpen, Minneapolis och på Millesgården i Stockholm.

Sidan publicerades: 8 december 2022