Hoppa till sidans innehåll

Riksidrottsförbundet är idrottsrörelsens samlade organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.

Rörelsesatsning i skolan

"Rörelseförståelse är lika viktigt som läs- och skrivförståelse."

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Rörelsesatsning i skolan

Alltför många barn och ungdomar sitter stilla. Riksidrottsförbundet har därför fått i uppdrag av regeringen att göra en satsning för mer rörelse i skolan.
  • Uppdaterad: 24 SEP 2018 09:24

Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns mående, för resultaten i skolan och för folkhälsan. Samtidigt visar forskningen att barn och unga rör sig för lite och är stillasittande en för stor del av dagen. I dag når bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen.

Riksidrottsförbundets uppdrag

Regeringen har avsatt 30 miljoner kronor för att idrottsrörelsen ska kunna bidra till mer rörelse i skolan. I uppdraget ingår att RF ska kraftsamla för mer idrott, rörelse och utveckling av rörelseförståelse under skoldagen. Rörelseförståelse kommer av begreppet physical literacy. Det handlar om att utveckla fysiska, sociala och psykiska förmågor för att vilja, våga och kunna vara aktiv genom livet.

Om du vill lära dig mer – ladda ner vår informationsfolder om rörelseförståelse.

Vad är rörelsesatsningen?

Satsningen innebär en samverkan med skolan. Vi vill skapa bättre möjligheter till daglig rörelse under eller i anslutning till skoldagen. Aktiviteterna ska dock inte bedrivas på ordinarie lektionstid.

Exempel:

  • Organiserade rastaktiviteter, utformade att i första hand locka elever som inte är aktiva.
  • Utbildning för skolpersonal i rörelseförståelse.
  • Rörelsecoacher leder aktiviteter i skolor.
  • Samordnare från RF:s distriktsidrottsförbund (distrikten) skapar nätverksträffar med rektorer och elevhälsa.

Distrikten leder rörelsesatsningen regionalt, i nära samverkan med kommuner och skolor. Gärna genom eller tillsammans med skolornas egna idrottsföreningar och elevhälsan. Rörelsesatsningen samspelar med skolans uppdrag. I läroplanen för grundskolan står: ”Skolan ska även sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.”

Vilka vill vi nå?

Satsningen riktar sig till barn i årskurs F till 6. Under de här åren skapar barn vanor som har stor inverkan på deras mående och även hälsa senare i livet. Om barnen börjar röra på sig tidigt är chansen större att deras intresse för rörelse ska bestå.

Vad vill vi uppnå?

Vi vill bidra till att barn får positiva upplevelser av rörelse, utvecklas socialt och vågar utmana sig själva. På sikt vill vi att barnen ska må bättre, lyckas bättre i skolan och leva aktivare liv.

– Tillsammans med skolan kan vi skapa fler tillfällen för rörelse under skoldagen. För alla barn och framför allt de barn som idag inte är aktiva. Förhoppningen är att vi kan hjälpa skolorna att utveckla det de redan gör och hitta hållbara lösningar så att skolorna ska kunna driva arbetet vidare själva. I förlängningen kan detta leda till en förbättrad och mer jämlik folkhälsa, säger Riksidrottsförbundets projektledare Kristin Ekblom.

På gång där du bor

Kontakta ditt distrikt om du vill veta mer om rörelsesatsningen.

Rörelseförståelse är lika viktigt som läs- och skrivförståelse!

Kontakt

Kristin Ekblom

Projektledare
Rörelsesatsning i skolan 
072-236 16 97 
This is a mailto link

Strategi 2025

En ny syn på träning och tävling och Inkluderande idrott för alla är två av idrottsrörelsens utvecklingsresor mot målen år 2025. Där spelar Rörelseförståelse stor roll.

Gå till strategi2025.se

Postadress:Riksidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: 08-699 60 00
Fax: 08-699 62 00
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss