Hoppa till sidans innehåll

Smålandsidrotten är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Småland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Gislaveds kommun utsedd till Årets idrottskommun i Smålandsidrotten 2013

30 JAN 2014 18:30
Gislaveds kommun har utsetts till Året idrottskommun i Smålandsidrotten 2013. Motiveringen är att kommunen har ett starkt föreningsstöd och god anläggningstillgång. Utmärkelsen är inrättad av Smålands Idrottsförbund. 2011 utlystes utmärkelsen för första gången och tilldelades då Växjö kommun, 2012 utsågs Kalmar kommun till Årets idrottskommun.
  • Skapad: 30 JAN 2014 18:30

gislaved_åretsidrottskommun
Gislaveds kommun fick idag, i samband med kommunfullmäktiges sammanträde i Gislaved, ta emot utmärkelsen Årets idrottskommun i Smålandsidrotten 2013. På bilden: Gunnar Bergman, styrelseledamot Smålandsidrotten, Martin Funck verksamhetskoordinator Smålandsidrotten delade ut utmärkelsen till Maria Gullberg Lorentsson, fritidsnämndens ordförande, Agneta Karlsson, kommunfullmäktiges ordförande.
 
Motivering:
Gislaveds kommuns styrka är det långsiktiga och strategiska arbetet med att på flera plan stödja sina idrottsföreningar. Att kommunen prioriterar föreningslivet och bidrar med ett starkt kontinuerligt stöd avspeglas i en bred idrottsverksamhet för barn och ungdomar. En god anläggningstillgång med årliga nyetableringar, låga hyror och ett högt driftsbidrag till föreningsägda anläggningar bidrar till goda utvecklingsmöjligheter. Dessutom stimulerar kommunen föreningarna till att bedriva en säker och trygg idrott fri från mobbning och doping.

Det strategiska arbete som Gislaved bedriver för att stödja sina idrottsföreningar syns redan i kommunens fritidspolitiska program där man tydligt prioriterar breddverksamhet för barn och ungdomar. Man värnar om föreningslivet och ser det som viktig del i att ha nöjda kommuninvånare. Ambitionerna kan även avläsas i kommunens organisation där en fritidsnämnd/förvaltning bibehållits.

Gislaved har i förhållande till sin storlek många idrottsföreningar och en bred representation av olika idrotter. Sammantaget är det en stark breddidrottskommun med goda förutsättningar för barn och ungdomar att utöva sin idrott. När konkurrens om resurserna uppstår prioriteras de aktiviteter som riktar sig till barn och ungdom och som är av breddkaraktär.

anläggningssidan är man sedan tidigare väl tillgodosedd. Kommunen har satt upp ett mål att bygga minst en näridrottsplats per år. Under det gångna året har man också fått ett unikt tillskott genom Burseryds IF:s nya allaktivitetshall som delvis är kommunalt finansierad. Hallen som lämpar sig för många olika idrotter kommer betyda mycket för idrottsutvecklingen i den delen av kommunen. En skateanläggning är dessutom på gång till 2014. Det kommunala driftstödet går stadigt uppåt då man har förstärkt driftbidragen till föreningsägda anläggningar med cirka 10 procent under året och dessutom ligger lokalhyran för föreningar på en relativt låg nivå i de kommunala anläggningarna.

Att stimulera föreningslivet är en viktig del i kommunens arbete. Det avspeglar sig i ett bra ekonomiskt föreningsstöd, som under senare år förstärkts genom en årlig uppräkning, vilket skapar förutsättningar för föreningarna att fortsätta
utvecklas. Under 2013 införde man ett extra stöd till föreningar som arbetar med trafiksäkerhet. De som uppfyller vissa trafiksäkerhetskriterier kan söka bidrag för sina bortaresor. Sedan tidigare ger man också ett extra bidrag till de föreningar som har upprättat en drog- och mobbningspolicy. För att ytterligare stimulera till idrott och aktivitet så erbjuder kommunen kostnadsfritt bad för barn och ungdomar på de kommunala anläggningarna under sommarlovet.

Fakta om Årets idrottskommun i Smålandsidrotten   
Årets idrottskommun i Smålandsidrotten är en utmärkelse som är inrättad av Smålands Idrottsförbund. Utmärkelsen tilldelas en småländsk eller öländsk kommun som tydligt prioriterat kommuninvånarnas möjlighet att idrotta och föreningslivets förutsättningar att bedriva verksamhet och utveckling i kommunen. 2011 utlystes utmärkelsen för första gången och tilldelades då Växjö kommun, 2012 utsågs Kalmar kommun till Årets idrottskommun. En jury utsedd av Smålands Idrottsförbund har bearbetat ansökningarna och beslutat att utse Gislaveds kommun till Årets idrottskommun i Smålandsidrotten 2013.

För ytterligare information, kontakta:

Martin Funck, verksamhetskoordinator och jurymedlem, telefon 070-450 54 00.
Skribent: Therese Karlsson
Epost: This is a mailto link

Postadress:Smålands Idrottsförbund
Box 485
551 16 Jönköping

Besöksadress: St. Göransvägen 31
554 54 Jönköping

Kontakt:Tel: 036345400
Fax: 036345419
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss