Hoppa till sidans innehåll

Riksidrottsförbundet är idrottsrörelsens samlade organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.

Trygg idrott

"Barn och ungdomar ska kunna idrotta utan att riskera att kränkas på något vis."

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Trygg idrott

Idrotten ska genomsyras av glädje och gemenskap där alla ska vara trygga och känna sig respekterade och inkluderade. Vi måste säkerställa så långt det går att den idrott som erbjuds genomförs i miljöer som är trygga och säkra för alla.
  • Uppdaterad: 2018-06-07 11:16

För att vi ska få en trygg idrottsmiljö behöver vi arbeta med utgångspunkt i Idrotten Vill och våra strategiska målsättningar. Men även i linje med barnkonventionen. Det innebär bland annat att alla, både barn, ungdomar och vuxna ska kunna vara aktiva inom idrotten utan att riskera att utsättas för någon form av kränkningar eller övergrepp.  

Riksidrottsförbundet har i samarbete med BRIS tagit fram materialet "Barnens spelregler" som tar upp barns rättigheter inom idrotten. Det kan vara en bra start till en diskussion. I materialet delar bland annat en rad idrottsprofiler av sig av sina upplevelser.

En förutsättning för att kunna förebygga kränkningar och övergrepp i en förening är att föra en dialog om frågorna bland ledare, aktiva och i styrelserummet. 
 
Samtidigt är det viktigt att ha beredskap för hur man ska agera om det oacceptabla inträffar. Stödmaterialet som Riksidrottsförbundet har tagit fram i samarbete med SISU Idrottsutbildarna hjälper föreningar att jobba med de här frågorna. 
 
Ladda ner stödmaterialet ”Skapa trygga idrottsmiljöer” (PDF).

Föreningen kan antingen arbeta själv med materialet eller tillsammans med en konsulent från sitt SISU-distrikt. 

Kontakt

Carina Bäck
Verksamhetsutvecklare
Trygg idrott
08-699 62 78
This is a mailto link

Barnens spelregler

Trygga idrottsmiljöer

Postadress:Riksidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: 08-699 60 00
Fax: 08-699 62 00
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss