Riksidrottnämndens beslut rörande Allison Pantuso

Sidan uppdaterades: 11 september 2023

Meddelat den 8 augusti 2023

Namn: Allison Pantuso

Förening: IFK Kalmar

Provtagningstillfälle: Tävling  

Dopingförseelse: Förekomst av förbjuden substans enligt artikel 2.1 Idrottens Antidopingreglemente (IDR).  
 

Förbjuden substans: Kanrenon

Bakgrund

Antidoping Sverige genomförde den 10 september 2022, en dopingkontroll på Allison Pantuso i samband med en match på Guldfågeln arena i Kalmar. 

Efter analys av det urinprov som hon lämnat vid kontrolltillfället meddelade Dopinglaboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, att provet visade förekomst av kanrenon.

Dopingnämnden beslutade enligt artikel 2.1 IDR att, i enlighet med artikel 10.2.2 och 10.6.1.1 IDR, stänga av Allison Pantuso under tiden från och med 18 november 2022 till och med 17 maj 2024 från deltagande i tävling eller annan aktivitet (annat än godkänt antidopingrehabiliteringsprogram) som godkänts eller organiserats av Riksidrottsförbundet eller specialidrottsförbund, förening eller IdrottsAB inom Riksidrottsförbundets medlemsorganisation.  

Allison Pantuso får under denna period inte heller delta i tävling godkänd eller organiserad av professionell liga eller annan internationell eller nationell evenemangsorganisation eller idrottsaktivitet, på elitnivå eller nationell nivå, som erhållit statligt bidrag.  

Beslut

RIN beslutar att ändra Dopingnämndens beslut på så sätt att Allison Pantuso stängs av fr.o.m. den 18 november 2022 t.o.m. den 17 maj 2023.

Överklagande

RIN:s beslut kan i vissa fall överklagas.Sidan publicerades: 11 september 2023